Goed Bestuur

Transparantie, democratie en een degelijke interne controle; dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes, die daarom niet altijd even makkelijk om te zetten zijn in de praktijk. Daarom is er nu de nieuwe code Goed Bestuur in Vlaamse sportfederaties met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips. 

Het besluit kadert in het nieuwe federatiedecreet voor de sportsector dat ingaat vanaf 1 januari 2017 en de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties regelt.

Hieronder alle nodige documenten waarin de principes goed bestuur in verwerkt zitten. 

De Statuten, Interne reglementen, Organigram en Sportregels   

VGPF

Algemene vergadering (AV) notulen en verslagen      

Publicatie van de notulen en resultaten van de stemmingen van de algemene vergadering. Deze geven een samenvatting van de besprekingen en de resultaten van de stemmingen.

Beleidsplan                                   

  • Beleidsplan 2021- 2024
    • Luik 1 (versie 2023): Beleidsplan
    • Luik 2 (versie 2023): Doelstellingen, acties, begroting en RR

Financiën

Jaarverslag     

Het Bestuursorgaan (BO)    

De actuele samenstelling van het BO, met de start- en einddatum van de mandaten vermeld, en aantal en duurtijd van de voorgaande mandaten: zie Over ons

Het Bestuursorgaan (BO) / notulen en verslagen      

Publicatie van de notulen van het bestuursorgaan. Om reden van privacy of discretie kan volledige transparantie soms niet aangewezen zijn. Deze geven een samenvatting van de besprekingen en (motivering van) de beslissingen.

VGPF

KBGV