Comités

Leden Algemene Vergadering: 

Aangesloten VGPF-clubs

Raad van Bestuur (mandaat: 01/01/2021 – 31/12/2024)

VoorzitterJean-Marc De Ro
SecretarisBieke Vandenabeele
Ondervoorzitter gewichtheffen: Glenn Van Thuyne
Ondervoorzitter powerliften: Hugo De Grauwe
Sporttechnisch Coördinator GewichtheffenTom Goegebuer
Sporttechnisch Coördinator PowerliftingKathleen Compagnie
De Raad van Bestuur voor de nieuwe beleidsperiode (2021-2024) werd verkozen op 17/10/2020.

Ethische Commissie:

-Yasmine Bader (federatie API)
-Isabel Rogers (adviserende arts)
-Wendy Michiels (jurist)

Tuchtcommissie intern:

-Wendy Michiels (jurist)
-Jella Troch (jurist)
-David Ledegen (extern)

Sportcommissie Powerlifting:

-Kathleen Compagnie (Technisch coördinator, coach en atleet)
-Jean-Marc De Ro (Voorzitter VGPF en atleet)
-Emmerik Vanhee (scheidsrechter, coach en atleet)
-Thiebe Sleeuwaert (scheidsrechter en atleet)

Sportcommissie Gewichtheffen:

-Tom Goegebuer (Technisch coördinator, coach en atleet)
-Bieke Vandenabeele (Directeur Topsport en coach)
-Glenn Van Thuyne (Internationaal scheidsrechter gewichtheffen, coach en atleet)
-Tom Van Thienen (Scheidsrechter, coach en atleet)

Auditcomité:

-Anne Daineffe
-Nieke Ortibus
-Bieke Vandenabeele

Topsportcommissie

In 2021 (in samenspraak met SportVlaanderen)

Rekening nazichters

Anne Daineffe en Nieke Ortibus (mandaat: 1/1/2021 – 31/12/2024)


Aanspreekpunt integriteit (API):

Yasmine Bader


Adviserende arts ‘Gezond en ethisch sporten’: 

Isabel Rogiers


Directeur Sportkaderopleiding VTS (DSKO): 

Bieke Vandenabeele

Extern tuchtorgaan (doping en grensoverschrijdend gedrag): 

Vlaams Sporttribunaal