Comités

Leden Algemene Vergadering: 

Aangesloten VGPF-clubs

Raad van Bestuur (mandaat: 01/01/2021 – 31/12/2024)

Voorzitter powerliften: Hugo De Grauwe
SecretarisBieke Vandenabeele
Ondervoorzitter gewichtheffen: Glenn Van Thuyne
Ondervoorzitter powerliften: Gaetan Impens
Sporttechnisch Coördinator GewichtheffenTom Goegebuer
Sporttechnisch Coördinator PowerliftingKathleen Compagnie
De Raad van Bestuur voor de nieuwe beleidsperiode (2021-2024) werd verkozen op 17/10/2020.

Ethische Commissie:

-Yasmine Bader (federatie API)
-Isabel Rogiers (adviserende arts)
-Wendy Michiels (jurist)

Tuchtcommissie intern:

-Wendy Michiels (jurist)
-Jella Troch (jurist)
-David Ledegen (extern)

Sportcommissie Powerlifting:

-Kathleen Compagnie (Technisch coördinator, coach en atleet)
-Hugo Degrauwe (Voorzitter VGPF en atleet)
-Gaetan Impens (Ondervoorzitter PL, scheidsrechter en atleet)
-Thiebe Sleeuwaert (scheidsrechter en atleet)
-Jean-Marc De Ro (coach en atleet)
-Emmerik Vanhee (scheidsrechter, coach en atleet)

Sportcommissie Gewichtheffen:

-Tom Goegebuer (Technisch coördinator, coach en atleet)
-Bieke Vandenabeele (Directeur Topsport en coach)
-Glenn Van Thuyne (Internationaal scheidsrechter gewichtheffen, coach en atleet)
-Tom Van Thienen (Scheidsrechter, coach en atleet)

Auditcomité:

-Anne Daineffe
-Nieke Ortibus
-Bieke Vandenabeele

Topsportcommissie

-Tom Goegebuer (Technisch coördinator, sportcommissie gewichtheffen, bestuurder)
-Bieke Vandenabeele (Directeur Topsport, sportcommissie gewichtheffen, bestuurder)
-Glenn Van Thuyne (sportcommissie gewichtheffen, bestuurder)
-Tom Van Thienen (sportcommissie gewichtheffen)
-Bert Six (vertegenwoordiger Sport Vlaanderen)
-Philippe Préat (vertegenwoordiger BOIC)
-Nieke Ortibus (atleten vertegenwoordiger)
-Jelle Duthoit (medisch vertegenwoordiger)

Rekening nazichters

Anne Daineffe en Nieke Ortibus (mandaat: 1/1/2021 – 31/12/2024)


Aanspreekpunt integriteit (API):

Yasmine Bader (api@vgpf.be, baderyasmine@outlook.com) 0484 61 59 22


Adviserende arts ‘Gezond en ethisch sporten’: 

Isabel Rogiers


Directeur Sportkaderopleiding VTS (DSKO): 

Bieke Vandenabeele

Extern tuchtorgaan (doping en grensoverschrijdend gedrag): 

Vlaams Sporttribunaal