Topsportwerking GW

Topsportwerking Gewichtheffen

De sportcommissie maakt in de olympische sport gewichtheffen een onderscheid tussen 3 groepen topsporters. Indien je opgenomen bent in één van de drie groepen kan je erkend worden en eventueel (gedeeltelijk) ondersteund worden door de VGPF en/of Sport Vlaanderen indien de ons toegekende budgetten het toelaten en mits een positief advies van de topsportcommissie.

Er wordt rekening gehouden met verschillende factoren zoals gewichtsklasse, leeftijd, background, internationale concurrentie, vereisten van Sport Vlaanderen
De onderstaande prestatiecurves zijn dus minimumvoorwaarden en geen garantie op erkenning of ondersteuning.

De leeftijden die vermeld zijn in de curves zijn gebaseerd op het kalenderjaar. Bijvoorbeeld, ook al word je pas in december 18 jaar, zal je dit jaar de scinclairpunten moeten behalen voor de 18-jarigen   
Afhankelijk van de groep waarin de atleet is opgenomen, zullen er individuele afspraken (bv. over het aantal trainingen en trainingsschema’s) gemaakt worden tussen de atleet en de directeur topsport.
Uiteraard moet de atleet aangesloten zijn als wedstrijdlid bij de VGPF om opgenomen te kunnen worden in de selectie.

Om opgenomen te worden in een prestatieprogramma, en volledige ondersteuning te krijgen door Sport Vlaanderen moeten Elite atleten een kans maken op een top 3 op een Europees Kampioenschap of een top 8 op een WK in een olympische discipline, en daarnaast een overeenkomst met de federatie ondertekenen.
De beslissing hiervoor ligt bij Sport Vlaanderen.

Prestatieprogramma 2024:
✓ Nina Sterckx (°2002)

Beleidsfocus Topsport

1. Het Talent Team

De talentcurve is gemaakt om enerzijds jeugdige talentvolle gewichtheffers (13j) te detecteren en anderzijds talentvolle sporters uit andere sporttakken (zoals crossfit, gymnastiek enz.) te ontdekken.

Jeugdatleten vanaf 13j kunnen opgenomen worden in het Talent Team, maar ook oudere sporters indien ze nog maar maximaal 1 jaar de gewichthefsport beoefenen.

Na één jaar moeten deze gewichtheffers de overstap kunnen maken naar de beloftevolle jongeren. Zoniet, worden ze eveneens niet meer opgenomen in het Talent Team.

Atleten in het Talent Team kunnen (via de Technisch Directeur) de mogelijkheid krijgen om te trainen in het trainingscentrum van Sport Vlaanderen te Gent tijdens de trainingen georganiseerd door de VGPF.

Atleten opgenomen in het Talent Team 2024:

Auke De Vylder (°2011) CF Dendermonde – Moet in 2025 de overstap maken naar het Beloften Team
Aisha Quaghebeur (°2003) Lift & Rise – Moet in 2024 de overstap maken naar het Beloften Team
Ella Quintelier (°2010) CrossFit Dendermonde – Moet in 2024 de overstap maken naar het Beloften Team 
✓ Laurien Roels (°2006) Newtom – Moet in 2024 de overstap maken naar het Beloften Team
Roos Van Beers (°2007) Omnimove – Moet in 2024 de overstap maken naar het Beloften Team 

2. Beloftevolle Jongeren

De ontwikkelingslijn voor Beloftevolle Jongeren is de minimale curve om in aanmerking te komen voor ondersteuning voor internationale wedstrijden voor jongeren tot 23 jaar.

Afhankelijk van verdere perspectieven en beschikbare budgetten topsport kan er soms ook een (gedeeltelijke)  financiële ondersteuning zijn om deel te nemen aan internationale wedstrijden. De prioriteit gaat naar beloften met een A-statuut.

Atleten in het Beloften Team en Elite Team kunnen kiezen om al dan niet aan te sluiten bij de federatiewerking. Atleten in de federatiewerking kunnen gebruik maken van de infrastructuur van Sport Vlaanderen (trainingszaal topsporthal Gent, sauna), en kunnen in overleg met de Technisch Directeur (en afhankelijk van de beschikbare budgetten) gebruik maken van de federatie arts en – kinésist. Deze atleten volgen een trainingsschema van een VGPF coach, en worden gecoacht door een VGPF coach op nationale en internationale wedstrijden. Voor selecties voor internationale wedstrijden en stages (met uitzondering van EK/WK) kan er door de sportcommissie voorrang gegeven worden aan atleten in de federatiewerking. Atleten in de federatiewerking hebben jaarlijks minimaal twee keer overleg met de Technisch Directeur topsport om de (wedstrijd)planning te bespreken. (atleten in de federatiewerking blijven lid van hun eigen club en blijven wedstrijden doen onder de naam van hun eigen club).

Van atleten die middelbaar onderwijs hebben afgewerkt wordt standaard verwacht dat ze wekelijks minimaal 4x aanwezig zijn op de federatie training in Gent. Deze trainingsmomenten worden afgesproken in overleg met de Technisch Directeur en hierbij wordt rekening gehouden met het werk- of studieschema van de atleet.

Van de atleten in het middelbaar onderwijs wordt verwacht minimaal 4  gewichtheftrainingen per week af te leggen (minimaal 3 voor U15) volgens schema van een VGPF-coach en wekelijks feedback te bezorgen aan de VGPF coach. Daarnaast wordt van hen verwacht om op regelmatige basis trainingen af te werken in het trainingscentrum in Gent  (via de stages in Gent of wekelijks op een vooraf afgesproken moment).

Atleten kunnen er ook voor kiezen om niet in de federatiewerking opgenomen te worden. In dat geval kan de federatie geen begeleiding garanderen en moeten ze zelf instaan voor hun begeleiding. Deze atleten kunnen wel nog uitgenodigd worden voor stages en internationale wedstrijden.

Beloftevolle Jongeren 2024:
Belofte A:

✓ Merel Van Beers (°2005) Omnimove 
✓ Annelien Vandenabeele (°2004) Koninklijk Olympic Gent – BeGold (federatiewerking)
✓ Nina Sterckx (°2002) Koninklijk Olympic Gent – Prestatieprogramma (federatiewerking)
✓ Milla Quintelier (°2013) CrossFit Dendermonde
✓ Lise Sterckx (°2009) Koninklijk Olympic Gent (federatiewerking) (moet in 2024 nog bevestigen)

Belofte B:

✓ Febe Philippaerts (°2004) Crossfit Super 7
✓ Elle Seynaeve (°2007) Crossfit Kortrijk (federatiewerking) (moet in 2024 nog bevestigen)

 

3. Het Elite Team

Het Elite Team houdt geen rekening met de leeftijd van de atleten. Dit zijn de beste gewichtheffers van Vlaanderen. Opgenomen worden in het Elite Team is geen garantie tot ondersteuning voor internationale wedstrijden. Voor de Elite atleten tot en met 23j gelden dezelfde voorwaarden als bij het Belofte Team. Elite atleten ouder dan 23j kunnen ondersteund worden indien ze kiezen voor de federatie-werking en indien Sport Vlaanderen van mening is dat ze op korte termijn kunnen doorstromen naar prestatieprogramma.

Om tot het Elite Team te behoren moeten de dames 240 sinclairpunten behalen en de mannen 370 sinclairpunten.

Het Elite Team 2024:
✓ Nina Sterckx (°2002) Koninklijk Olympic Gent – beste sinclair: 306 (federatiewerking)
✓ Ilke Lagrou (°1998) Koninklijk Olympic Gent – beste sinclair: 264 (federatiewerking)
Annelien Vandenabeele (°2004) Koninklijk Olympic Gent – beste sinclair: 254 (federatiewerking)
✓ Nathalie Lebbe (°1992) Koninklijk Olympic Gent – beste sinclair: 242 (moet in 2024 nog bevestigen)
✓ Eva Stassijns (°1998) DDC Weightlifting Team – beste sinclair: 242 (moet in 2024 nog bevestigen)

Meer info