Organisatie wedstrijd

Kandidaat organisatie wedstrijd

Indien een aangesloten club een wedstrijd (gewichtheffen of powerlifting) wil organiseren kan deze club zich altijd kandidaat stellen.
De wedstrijdkalender wordt meestal in november van het vorig jaar opgemaakt.

Indien er nog inrichters gezocht worden voor de wedstrijdkalender kan een aangesloten club zich eveneens kandidaat stellen via het secretariaat of via de technisch coördinator
✤ Secretariaat voor gewichthefwedstrijden
✤ Kathleen Compagnie voor powerliftingwedstrijden

Kandidaat organisatie wedstrijd (Interclub, kwalificatiewedstrijd, VK, BK)

Over de volgende zaken moet een club minimaal beschikken voor de organisatie van een wedstrijd:
• zitplaats publiek, atleten, scheidsrechters
• lokaaltje (+ WC) voor de dopingcontrole
• wedstrijdplateau (sterk genoeg, harde ondergrond)
• opwarmingspodiums
• voldoende halters en gewichten in de warming up
• indien een powerlifting wedstrijd: squatrek – bench rek
• magnesium (w-up + wedstrijd)

Voor sommige van deze zaken kan mogelijks samengewerkt worden met de federatie en of andere clubs.

Event verzekering

De organiserende club staat zelf in voor een verzekering voor het evenement voor ongevallen buiten het sportieve (zoals voor schade in de toiletten etc..). In veel gemeentes (via de sportdienst) en provincies kan er een gratis verzekering voor je sportevenement aangevraagd worden indien je dit tijdig aanvraagt.

Inschrijvingsgeld Interclub, kwalificatiewedstrijd, VK en BK

Gewichtheffen: 10 euro
Powerlifting: 50 euro (25 euro voor Subjuniors)

Indien een club beslist om een eigen wedstrijd te organiseren kan de club zelf bepalen hoeveel inschrijvingsgeld er gevraagd wordt. Bij een eigen organisatie moet de club zelf 100% instaan voor de organisatie (scheidsrechters binnen eigen club en laders zoeken). De club voorziet alle laders/helpers. Scheidsrechters die niet tot de inrichtende club behoren, worden door de federatie aangesteld (minstens 1 scheidsrechter van een andere club).

Om een wedstrijd officieel te kunnen erkennen, moet deze op tijd (minimaal 45 dagen voor de wedstrijd) zijn aangevraagd bij het VGPF secretariaat. Indien er niet aan de voorwaarden voldaan is, wordt de wedstrijd (en de resultaten) niet erkend.

Organisatie van een powerlifting wedstrijd

Voor de organisatie van een Interclub, Vlaams Kampioenschap en Belgisch Kampioenschap powerlifting worden de deelnemende clubs voortaan verplicht om helpers en scheidsrechters af te vaardigen. Dit zijn extra helpers, dus de organiserende club moet zelf ook nog de resterende laders voorzien.

De organiserende club(s), die accommodatie en materiaal ter beschikking stellen, hebben recht op een gedeelte van het inschrijvingsgeld. De VGPF voorziet een vrijwilligersvergoeding voor de aangestelde helpers, de scheidsrechters en de wedstrijdtafel. De club is verantwoordelijk voor de aankoop van bekers/medailles voor kampioenschappen, maar de federatie kan deze verantwoordelijkheid eventueel overnemen. Volgende bedragen gelden als forfaitaire vergoedingen voor clubs die een powerlifting wedstrijd organiseren: Dag 1 = 700€, dag 2 = 500€, dag 3 = 300€.

Wanneer de organiserende club zelf de volledige wedstrijdset voorziet (platform dat voldoet aan de norm, comborack dat voldoet aan de norm, gekalibreerde sluitslukken/plates/record platen/bar), kan er bijkomend 300€ verdiend worden voor de wedstrijd, ongeacht het aantal dagen.

Organisatie van een gewichthefwedstrijd

Voor de organisatie van een gewichthefwedstrijd is de organiserende club verantwoordelijk om voldoende laders per wedstrijdgroep te voorzien. Het minimum is om hiervoor 2 laders per plateau te voorzien.

Het inschrijvingsgeld (voor interclubs, VK en BK) wordt overgeschreven op de rekening van de VGPF. De VGPF stort 50% van het inschrijvingsgeld door naar de club waar de wedstrijd plaatsvindt. De VGPF voorziet een vrijwilligersvergoeding voor de scheidsrechters en de wedstrijdtafel.

Deze vergoeding voor scheidsrechters en wedstrijdtafel bedraagt 10 euro om één wedstrijdgroep te werken. Per extra gewerkte groep, 5 euro extra.