Organisatie wedstrijd

Kandidaat organisatie wedstrijd

Indien een aangesloten club een wedstrijd (gewichtheffen of powerlifting) wil organiseren kan deze club zich altijd kandidaat stellen.
De wedstrijdkalender wordt meestal november van het vorig jaar opgemaakt.

Indien er nog inrichters gezocht worden voor de wedstrijdkalender kan een aangesloten club zich eveneens kandidaat stellen via het secretariaat of via de technisch coördinator
✤ Tom Goegebuer voor gewichthefwedstrijden
✤ Kathleen Compagnie voor powerliftingwedstrijden

Kandidaat organisatie wedstrijd (interclub, VK, BK)

Over de volgende zaken moet club minimaal beschikken voor de organisatie van een wedstrijd:
• zitplaats publiek, atleten, scheidsrechters
• lokaaltje (+ WC) voor de dopingcontrole
• wedstrijdplateau (sterk genoeg, harde ondergrond)
• opwarmingspodiums
• voldoende halters en gewichten op de warming up
• indien een powerlifting wedstrijd: squatrek – bench rek
• TV-scherm + PC + micro
• magnesium (w-up + wedstrijd)
• weegschaal

Voor sommige van deze zaken kan mogelijks samengewerkt worden met de federatie en of andere clubs.

Event verzekering

De organiserende club staat zelf in voor een verzekering voor het evenement voor ongevallen buiten het sportieve (zoals voor schade in de toiletten etc..). In veel gemeentes (via de sportdienst) en provincies kan er een gratis verzekering voor je sportevenement aangevraagd worden indien je dit tijdig aanvraagt.

Inschrijvingsgeld interclubs, VK en BK

Gewichtheffen: 10 euro
Powerlifting: 20 euro (BK 10 euro)

Indien een club beslist om een eigen wedstrijd te organiseren kan de club beslissen hoeveel inschrijvingsgeld er gevraagd wordt. Bij een eigen organisatie moet de club zelf 100% instaan voor de organisatie (scheidsrechters binnen eigen club en laders zoeken). De club voorziet alle laders/helpers. Scheidsrechters dit niet tot de inrichtende club behoren, worden door de federatie aangesteld (minstens 1 scheidsrechter van een andere club).

Indien er een officiële wedstrijd georganiseerd wil worden, moet deze wedstrijd op tijd (minimaal 45 dagen voor de wedstrijd) zijn aangevraagd bij het VGPF secretariaat. Indien er niet aan de voorwaarden voldaan is, wordt de wedstrijd (en de resultaten) niet erkend.

Organisatie van een powerlifting wedstrijd

Voor de organisatie van een interclub, Vlaams Kampioenschap en Belgisch Kampioenschap powerlifting worden de deelnemende clubs voortaan verplicht om helpers en scheidsrechters af te vaardigen. Dit zijn extra helpers, dus de organiserende club moet zelf ook nog de resterende laders voorzien.

De VGPF voorziet de helft van het van het inschrijvingsgeld (dus 10 euro per deelnemer) voor de vrijwilligersvergoeding van de aangestelde helpers en scheidsrechters.

Wat de club doet met de rest van het inschrijvingsgeld (de overige 10 euro) kan de club zelf kiezen (bv. huur zaal, aankoop medailles, vergoeding van de eigen vrijwilligers, aankoop materiaal, enz.).


Afgevaardigde helpers / scheidsrechters per club voor een powerlifting wedstrijd

De taak van de “helpers en scheidsrechters” wordt berekend op basis van één wedstrijdgroep (plateau).
Maw, indien een club 3 helpers moet voorzien, kan dit ook één persoon zijn die 3 wedstrijdgroepen voor zijn rekening neemt.

Organisatie van een gewichthefwedstrijd

Voor de organisatie van een gewichthefwedstrijd is de organiserende club verantwoordelijk om voldoende laders per wedstrijdgroep te voorzien. Het minimum is om hiervoor 2 laders per plateau te voorzien.

De helft van het inschrijvingsgeld (van interclubs, VK en BK), dus 5 euro, wordt afgehouden voor de vergoeding van de scheidsrechters en wedstrijdtafel.

Wat de club doet met de rest van het inschrijvingsgeld (de overige 5 euro), kan de club zelf kiezen (bv. huur zaal, aankoop medailles, vergoeding van de eigen laders, aankoop materiaal,enz.).

De scheidsrechters en wedstrijdtafel krijgen 10 euro onkostenvergoeding om één wedstrijdgroep te werken. Per extra gewerkte groep krijgen ze 5 euro extra.