Gewichtheffen

Gewichthefwedstrijden in België

Om deel te nemen aan gewichthefwedstrijden moet je jou tijdig aansluiten bij de VGPF. Meer info hierover op de volgende pagina.

Voor sommige wedstrijden moet vooraf een minimum behaald zijn. Op onze kalender staat er geafficheerd voor welke wedstrijden er een minimum van toepassing is en voor welke niet. Voor onze interclubs gewichtheffen alsook het Vlaams kampioenschap is er alvast geen minimum van toepassing.

Verloop wedstrijd

Enkele dagen voor de wedstrijd krijgt het clubsecretariaat de wedstrijdplanning opgestuurd, daarnaast verschijnt deze dan ook op onze facebookpagina. Deze informatie bevat normaalgezien de deelnemerslijst en de “plateau”-groepsindeling met bijhorende wegingen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen er verschillende wedstrijdplateaus zijn. Elke wedstrijdplateau kan uit  één of meerdere groepen bestaan.

De weging

• Bij officiële kampioenschappen vindt de weging twee uur voor de start van de wedstrijd plaats. De weging duurt één uur.
Ben je te laat dan kan je niet meer gewogen worden en kan je niet deelnemen. (Bij interclubs kan de tijd tussen het eind van de weging en de start van de wedstrijd afwijken maar dat wordt vooraf meegedeeld)
• De weging vindt plaats in het gebouw waar de wedstrijd plaats vindt (tenzij anders is aangegeven door de organisator).
• De weging gebeurt met het gewichthefpakje aan. Wegen in ondergoed of naakt wegen mag niet meer. Er zal 250gr afgetrokken worden voor dit pakje.
• Tijdens de weging moet je je startbeurten opgeven voor de snatch en clean & jerk (dit kan je eventueel nog twee keer aanpassen tijdens de wedstrijd).
• Neem je identiteitskaart mee (deze is verplicht) want het is altijd mogelijk dat de scheidsrechter dit opvraagt en het is ook noodzakelijk voor de dopingcontrole.

Opgelet:
Voor wedstrijden waarbij een ranking is per gewichtsklasse (zoals een Vlaams Kampioenschap en Belgisch Kampioenschap) moet je de dag zelf in de juiste categorie deelnemen. M.a.w. als je zwaarder of lichter weegt dan de categorie waarvoor je bent ingeschreven, kan je niet meedoen.

Uitzondering voor VK U13 & U15: zij mogen in een lichaamscategorie hoger meedoen dan initieel opgegeven bij de inschrijving. Op deze leeftijd groeien kinderen nog heel snel en we willen hiermee obsessief diëten voor hen tegengaan.

Voor interclubs (=wedstrijd op punten) zijn de categorieën die opgevraagd worden bij de inschrijvingen enkel als extra informatie om de groepen in te delen.

Voor de wedstrijd

• Bij het wedstrijdsecretariaat kan extra info gegeven worden (bv. om hoe laat je wedstrijd zal starten, hoelang de pauze is tussen de verschillende plateaus).
• Na de weging zullen de opgeven startgewichten van de atleten beschikbaar zijn (via een afgeprint blad, een projector of aan de computer van het wedstrijdsecretariaat).

De wedstrijd

• De wedstrijd start met de snatch (elke atleet krijgt drie pogingen)
• Na de snatch volgt een pauze. Hoe lang deze pauze zal duren kan je navragen bij het wedstrijd secretariaat.
• Na de pauze volgt de Clean & jerk (elke atleet krijgt drie pogingen)

Na de wedstrijd

• Na jouw wedstrijd bestaat de kans dat je opgeroepen wordt voor een dopingcontrole.
Het is verplicht om tot het einde van de wedstrijd beschikbaar te blijven (= tot wanneer alle atleten van deze plateau het laatste onderdeel hebben beëindigd).
Wie verdwijnt kan geschorst worden!
• Bij sommige wedstrijden (zoals BK, VK en Finale interclub) volgt er nog een prijsuitreiking.

Enkele wedstrijdreglementen

Tijdens de gewichthefwedstrijden in België zijn de IWF reglementen van toepassing.
Hier alvast enkele reglementen op een rij:

Kledij

• Gewichthefpakje (uit één stuk). Het is toegelaten om een T-shirt te dragen onder het pakje.
• Schoenen (gewichthefschoenen, sportschoenen, enz.)

• Evt. gewichthefriem (uit één stuk, max. 12cm breed, boven pakje)
• Evt. kniebandages of windels (niet met gespen of straps)
• Evt. polsbandjes (max 10cm van de pols bedekken)
• Evt. bandages en tape (5cm van elleboog, vingertoppen niet bedekken)
• Evt. handschoenen (enkel het eerste vingerkootje bedekken, mag geen tape bedekken)

• Elektronische apparaten niet op wedstrijdplateau.

Categorieën

Leeftijdscategorieën:
• U13: vanaf het kalenderjaar dat je 10 jaar wordt t.e.m. het kalenderjaar waarin je 13 jaar wordt
• U15: t.e.m. het kalenderjaar dat je 15 wordt
• U17: t.e.m. het kalenderjaar dat je 17 wordt  
• Junioren: t.e.m. het kalenderjaar dat je 20 wordt
• Senioren: iedereen vanaf het kalenderjaar dat je 10 jaar wordt (= open klasse)
• Masters: leeftijdscategorie per 5 jaar startend vanaf het kalenderjaar dat je 35 wordt (bv. M2 vanaf het kalenderjaar waarin je 40 wordt t.e.m. het kalenderjaar waarin je 44 wordt)

Gewichtscategorieën:
• U13 meisjes: -25kg, -30kg, 35kg, -40kg, -45kg, -49kg, -55kg, -59kg, -64kg, -71kg, +71kg
• U13 jongens: -34kg, -39kg, -44kg, -49kg, -55kg, -61kg, -67kg, -73kg, -81kg, -89kg, +89kg

• U15&U17 meisjes: -35kg, -40kg, -45kg, -49kg, -55kg, -59kg, -64kg, -71kg, -76kg, -81kg, +81kg
• U15&U17 jongens: -44kg, -49kg, -55kg, -61kg, -67kg, -73kg, -81kg, -89kg, -96kg, -102kg, +102kg

• Dames (Junioren, Senioren en Masters): -45kg, -49kg, -55kg, -59kg, -64kg, -71kg, -76kg, -81kg, -87kg, +87kg
• Heren (Junioren, Senioren en Masters): -55kg, -61kg, -67kg, -73kg, -81kg, -89kg, -96kg, -102kg, -109kg, +109kg

Zie hierboven bij ‘De weging’ voor meer info.

Startgewicht

• Minimaal startgewicht voor de dames is 21kg*
• Minimaal startgewicht voor de mannen is 26kg*

*Op wedstrijden in België (met uitzondering van het Belgisch kampioenschap) kan toegestaan worden dat U13 met een lager gewicht starten dan 21kg of 26kg, maar dit moet vooraf (bij de inschrijving) meegedeeld worden bij de organisatie.

Wedstrijdreglementen

• Vanaf de halter geladen is en de tijd loopt mag de atleet op het podium.
• De halter moet voor het verstrijken van de tijd de grond verlaten (na 30sec is een waarschuwingssignaal voorzien).

• Na de beweging moeten de voeten op één lijn geplaatst worden, evenwijdig met de romp.
• Na de beweging moet de atleet stilstaan met gestrekte benen en het gewicht onder controle vooraleer de scheidsrechter het “down-signaal” geeft.

• De atleet moet steeds op het wedstrijdpodium blijven tijdens de lift.
• Na het “down-signaal” moet de atleet tot op schouderhoogte met de handen in contact blijven met de halter. De halter moet volledig op het podium vallen.

• Een atleet mag niet met bloedende handen of schenen op het podium.
• Magnesiumpoeder mag wel gebruikt worden maar andere “griphulpmiddelen”  zoals straps zijn verboden. 

• De halter mag het hoofd (of hoofddeksel of haar) niet raken.
• Geen enkel lichaamsdeel (behalve de voeten) mag de grond raken.
• De voetzolen mogen op geen enkel moment de halter raken.

Snatch

• Halter in één beweging boven het hoofd brengen.
• Armen onmiddellijk gelocked (uitduw en/of nadrukken verboden).

Clean & Jerk

• Halter eerst op de schouders brengen (“clean”).
• Halter “oprollen” is verboden.

• Armen / ellebogen mogen de benen niet raken.
• De atleet moet bewegingsloos staan voor de aanvang van het uitstoten (“jerk”) (natuurlijke oscillatie bar toegelaten).

• Armen onmiddellijk gelocked na de jerk (uitduwen en/of naduwen verboden).
• Telkens slechts één jerk poging toegestaan (dus door je benen zaken zonder te stoten wordt als poging tot stoten gezien).

Wedstrijdverloop

• Eerst wordt de snatch afgewerkt, daarna de clean en jerk.
• In het totaal 3 wedstrijdbeurten voor de snatch en 3 wedstrijdbeurten in de clean & jerk.

• Indien je 3 pogingen na elkaar mist heb je “geen totaal”.
• Na een geslaagde 1ste of 2de beurt wordt het gewicht automatisch met 1kg verhoogd. Bij een gemiste poging blijft het gewicht automatisch hetzelfde (maar je kan dit eventueel nog verhogen zolang er nog 30 sec overblijven).

• Binnen de 30sec kan je deze automatische stijging bevestigen of een ander gewicht aanvragen (dit gewicht kan je nog max. 2 keer aanpassen, zolang er nog 30sec overblijven).
• Wanneer je naam wordt afgeroepen heb je 1 min de tijd om het gewicht op te heffen (voorbij de knieën).
Indien je weer onmiddellijk afgeroepen wordt voor de volgende poging, dan zijn er 2 minuten voorzien om het gewicht op te heffen in plaats van 1 minuut.

• Het opgegeven gewicht kan verlaagd worden, enkel indien het nieuwe gewicht nog hoger is dan het gewicht op het wedstrijdplateau.
• Bij het laden van de bar wordt de tijd stil gezet.

Wedstrijdvolgorde

• Het gewicht op het wedstrijdpodium gaat telkens omhoog
• Indien verschillende atleten een gelijk gewicht opgeven moet je rekening houden met:

1. Een eerste poging komt voor een 2de poging, en een 2de poging komt voor een 3de poging
2. Indien de beide atleten eenzelfde 1ste poging doen, is het eerst aan de atleet met de laagste volgnummer (indien er geen volgnummers zijn, is het eerst aan de zwaarste atleet).
3. Indien de beide atleten een 2de of 3de poging doen: is het eerst de atleet die het langst gerust heeft die aan de beurt is.

Uitslag bij wedstrijden per lichaamsklasse (zoals BK, VK)

• Het hoogste totaal (snatch + clean & jerk) wint.
• Indien verschillende atleten eenzelfde totaal gehaald hebben, wint de atleet die het totaal  als eerste gevestigd heeft in het wedstrijdverloop.