Rechten en plichten tijdens een dopingcontrole

Enkele belangrijke rechten​

Nee, dopingcontroleurs kunnen tijdens de wedstrijd aan jou komen vragen om een dopingtest af te nemen, maar zolang je niets tekent kan je die test tijdens je wedstrijd weigeren. Na de wedstrijd ben je dan wel verplicht van de test af te nemen indien een controleur je dit komt vragen.

De federatie benadrukt nog eens de vastgelegde procedure van dopingcontroles. Zowel in het gewichtheffen als in het powerliften komt de oproeping voor een dopingcontrole na de wedstrijd. Een oproeping voor een doping controle zou voordien niet mogen gebeuren, want dopingcontroles mogen het verloop van de wedstrijd niet verstoren. Dopingcontroleurs mogen geen atleten verplichten om tijdens de wedstrijd (tussen de deelbewegingen) te tekenen voor een dopingcontrole. Dit kan de concentratie en opwarming van de atleet verstoren en zelfs de verdere deelname verhinderen. Zelfs als de atleet er in eerste instantie geen probleem mee heeft om snel een staal te leveren, zou dit eigenlijk niet aanvaard mogen worden.

Het hoofdprobleem ligt in het feit dat na het ondertekenen van de oproeping de reglementen van de
dopingcontrole in werking treden:

   1. Geen toiletbezoeken zijn toegestaan vooraleer het volledige urinestaal is afgeleverd voor de dopingcontrole.
    Het wordt soms voorgesteld alsof de atleet dan het urinestaal kan afleveren na de wedstrijd wanneer hij/zij er klaar voor is maar dit is niet volledig correct, want tijdens de wedstrijd een plasje doen is niet meer toegestaan zodra de oproeping voor doping controle ondertekend werd.
    Dit heeft als gevolg dat de atleet niet meer toegestaan zal worden om tijdens zijn warm-up, of tijdens de wedstrijd het toilet te bezoeken. Men zal de atleet verplichten om de doping controle te doen, maar gezien de beperkte tijd om de warm-up te doen, zal dit meer dan waarschijnlijk het wedstrijdverloop van de atleet verstoren en mogelijks zelfs de verdere deelname verhinderen!
   2. Eens de dopingcontrole gestart wordt, moeten een aantal procedures gestart worden vooraleer men het doping controle station mag verlaten.
    Zelfs als de atleet denkt om op korte tijd het urinestaal te kunnen leveren is er geen garantie dat de procedure niet langer in beslag zal nemen (bv. andere atleten die al in het doping controle station zijn kunnende controle vertragen, en het invullen van alle documenten kan vertraging opleveren, een gebroken container etc…). Wanneer de hoeveelheid van het urinestaal onvoldoende is, mag de atleet na het vervullen van de administratieve eisen het station verlaten, maar de atleet zal niet toegestaan worden om een toiletbezoek te doen tijdens de verdere wedstrijd.

Een correcte warm-up en ongestoorde deelname aan de volgende wedstrijdbeweging is dus niet te garanderen wanneer de atleten aangesproken worden tijdens de wedstrijd.

De doping controleurs moeten dus afwachten tot het einde van de wedstrijd, maar ze moeten zoveel mogelijk gefaciliteerd worden om de atleten te kunnen volgen zodat ze de doping controle niet kunnen
ontwijken (zonder het wedstrijdverloop te storen). De federatie zal dus zoveel mogelijk toestaan dat de dopingcontroleurs een goed zicht hebben op de atleten, maar een aanwezigheid op de “field of play” mag het wedstrijdverloop niet verstoren.

 

Niet kunnen plassen is geen reden om de dopingcontrole stop te zetten. Het controleteam zal wachten tot je een goed staal hebt kunnen afleveren. Vaak is het nodig om voldoende te drinken en hiervoor zullen jou ongeopende flessen niet-alcoholische drank worden aangeboden. Let hierbij ook op dat je niet overdreven veel gaat drinken. Te veel drinken kan leiden tot een te lage densiteit waardoor je staal kan geweigerd worden.

Het vergt soms wat tijd en geduld om te kunnen plassen. Gedurende de hele tijd zal je onder toezicht blijven van iemand van het controleteam.

 

Nee, je hebt het recht om de controlearts niet toe te laten tot je privéwoning. Als je van dat recht gebruikmaakt, dan moet de controle elders plaatsvinden, bijvoorbeeld in een mobiel dopingcontrolestation of bij een arts of in een ziekenhuis in de buurt. 

Je mag alleen komen, maar dat hoeft niet. Je mag je laten vergezellen door een persoon naar keuze. Ben je minderjarig? Dan mag je je laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een ouder of voogd.

 • Op alle wedstrijden kan dopingcontrole zijn. Deelnemers moeten tot op het einde van hun wedstrijdgroep beschikbaar blijven voor een controle (= laatste lift van dezelfde groep)! Ook als je enkel inweegt.
  Bij inbreuk hierop kan het anti-dopingagentschap ook een sanctie opleggen!