Minima GW

Minima gewichtheffen

Gewichtheffen – DAMES

Gewichtheffen – HEREN

Extra info minima:

Een minimum voor deelname moet behaald zijn met een lichaamsgewicht dat lager is dan de bovenlimiet van de betreffende gewichtsklasse. Als een atleet zijn minimum dus eveneens behaalt heeft voor een hogere klasse (aan een lichaamsgewicht die te laag is voor deze klasse) kan hij zich dus toch inschrijven voor deze hogere klasse.

Erkenning resultaten:
De resultaten die overgemaakt zijn aan het secretariaat moeten behaald zijn op een erkende wedstrijd georganiseerd door de VGPF of de LFPH. Een internationale wedstrijd zal enkel als officieel resultaat meetellen als de deelname toegestaan was en de gerealiseerde prestatie bevestigd wordt door een officiële wedstrijduitslag (een door de scheidsrechters gehandtekend wedstrijdblad, een officiële uitslag op de website van een erkende buitenlandse federatie,…).

Voor deelname aan Europese en/of Wereldkampioenschappen, moet de atleet naast het behalen van het minimum ook minimaal 6 maand ingeschreven zijn in de federatie en hebben deelgenomen aan minimaal twee wedstrijden in België in de 9 maanden voorafgaand aan de preliminary entry.

Er kunnen maximaal twee Belgische atleten per gewichtsklasse (met een max van 10 mannen en 10 vrouwen) deelnemen aan een EK/WK en de atleten die een hoger totaal behaalden zullen voorrang hebben.

Nieuw:
De atleet mag op een internationale wedstrijd (EK/WK) ook deelnemen in de lagere gewichtscategorie dan deze waarin hij zijn minima heeft gerealiseerd als hij het minima van deze lagere gewichtscategorie heeft gerealiseerd met een lichaamsgewicht dat maximaal 3% boven de bovenlimiet ligt van deze (lichtere) gewichtscategorie.

Maw, deze regel is enkel van toepassing op atleten die reeds een minimum behaald hebben in een categorie (en die dus graag willen deelnemen in een lichtere categorie)

Gewichtheffen – MASTERS

Masters kunnen enkel deelnemen aan het “BK voor masters” indien ze in de laatste 12 maanden voor de inschrijvingsdatum aan een officiële gewichthefwedstrijd hebben deelgenomen. Masters kunnen enkel deelnemen aan het “Open BK” als ze het minimum voor senioren (zie hierboven) behaald hebben.

Om deel te nemen aan Europese Kampioenschappen en Wereld Kampioenschappen zijn er minima opgelegd door door de IWF.

De officiële aanvraag voor deelname aan internationale wedstrijden moet gebeuren via het nationaal secretariaat met kopie naar VGPF secretariaat.

Myriam Busselot, Secretaris KBGV: m.busselot@skynet.be
Bieke Vandenabeele, Secretaris VGPF : bieke@newtom.be