Minima PL 2024

Minima powerlifting – van kracht vanaf 01/01/2024

Internationale minima zijn enkel geldig indien ze gerealiseerd werden in de 11 maanden voor de finale inschrijvingsdatum van het internationaal kampioenschap.

Indien je in 2023 het toen geldend minimum hebt gehaald, dan blijft dit gelden voor de normale periode van 11 maanden voor de finale inschrijvingsdatum!

Deelname minima voor het Belgisch Kampioenschap moeten behaald worden binnen de 12 maanden voor de inschrijvingsdatum van het BK. Indien er geen minima voor een BK voorzien zijn (masters), is een deelname in de laatste 12 maanden voor de inschrijvingsdatum aan een officiële powerliftingwedstrijd noodzakelijk (dus enkel BK classic masters mogelijk indien deelgenomen aan een “classic wedstrijd”)

Voor het VK zijn er geen minima , maar is het wel noodzakelijk om deelgenomen te hebben aan een officiële powerliftingwedstrijd binnen de 12 maanden voor de inschrijvingsdatum.

Extra info minima:

Een minimum voor deelname moet behaald zijn met een lichaamsgewicht dat lager is is dan de bovenlimiet van de betreffende gewichtsklasse. Als een atleet zijn minimum eveneens behaald heeft voor een hogere klasse (aan een lichaamsgewicht die te laag is voor deze klasse) kan hij zich dus toch inschrijven voor deze hogere klasse.

De atleet mag op een internationale wedstrijd (EK/WK) ook inschrijven in de lagere gewichtscategorie dan deze waarin hij zijn minima heeft gerealiseerd als hij het minima van deze lagere gewichtscategorie heeft gerealiseerd met een lichaamsgewicht dat maximaal 3% boven de bovenlimiet ligt van deze (lichtere) gewichtscategorie. Maw, deze regel is enkel van toepassing op atleten die reeds een minimum behaald hebben in een categorie (en die dus graag willen deelnemen in een lichtere categorie)

Erkenning resultaten:
De resultaten die overgemaakt zijn aan het secretariaat moeten behaald zijn op een erkende wedstrijd georganiseerd door de VGPF of de LFPH. Een internationale wedstrijd zal enkel als officieel resultaat meetellen als de deelname toegestaan was en de gerealiseerde prestatie bevestigd wordt door een officiële wedstrijduitslag (een door de scheidsrechters gehandtekend wedstrijdblad, een officiële uitslag op de website van een erkende buitenlandse federatie,…).

Voor deelname aan Europese en/of Wereldkampioenschappen, moet de atleet naast het behalen van het minimum ook minimaal 6 maand ingeschreven zijn in de federatie  en hebben deelgenomen aan minimaal twee wedstrijden, waarvan minstens 1 in België, in de 9 maanden voorafgaand aan de preliminary entry.
Dit betekent dat de vereisten voor een deelname aan een EK of WK als volgt zijn:

EK/WK Power Classic / Equipped:
Minimum behalen van de betreffende discipline + minimaal 2 deelnames aan een powerlifting wedstrijd, waarvan minstens 1 in België (ongeacht Classic / Equipped).

EK/WK Bench Classic / Equipped:
Minimum behalen van de betreffende discipline + minimaal 2 deelnames aan een powerlifting wedstrijd, waarvan minstens 1 in België (ongeacht bench of power en ongeacht classic / Equipped).

Internationale minima zijn enkel geldig als ze behaald werden in de 11 maanden voorafgaand aan de finale inschrijvingen.

 

Er kunnen maximaal twee Belgische atleten per gewichtsklasse deelnemen aan een EK/WK en de atleten die een hoger totaal behaalden zullen voorrang hebben. Er is ook een maximum aantal deelnemers over alle gewichtsklassen heen.

Het is mogelijk dat in uitzonderlijke situaties bepaalde selectievoorwaarden niet voorzien zijn. Indien nodig zal het nationaal bestuur deze specifieke gevallen afzonderlijk beoordelen.

Aanvraag Inschrijving Internationale wedstrijden
De officiële aanvraag voor deelname aan internationale wedstrijden moet gebeuren via het nationaal secretariaat met kopie naar VGPF secretariaat.

Myriam Busselot, Secretaris KBGV: m.busselot@skynet.be
Bieke Vandenabeele, Secretaris VGPF : secretariaat@vgpf.be

We raden ook aan dat de clubs tijdig het VGPF secretariaat informeren over de intentie tot deelname aan een internationale wedstrijd (zelfs vóór het behalen van de minima) zodat alle formaliteiten tijdig in orde gebracht kunnen worden.