Gezond & ethisch sporten

Onze sportfederatie wil een kwalitatieve sportbeoefening garanderen, waarbij niet alleen de fysieke gezondheid en sportieve waarden zoals fairplay een rol spelen, maar waarbij ook het psychisch welbevinden centraal staat.

Structuur Omtrent Gezond en Ethisch Sporten:

Adviserende arts

De adviserende arts van de Vlaamse Gewichtheffers- en Powerlifting Federatie is Isabel Rogiers. Ze is vertrouwd met de gewichthef en Powerlifting sport, en geeft advies aan het VGPF bestuur omtrent gezond en ethisch sporten.

De ethische commissie

De ethische Commissie van de VGPF bestaat momenteel uit drie leden:
-Y. Bader (federatie API)
-I. Rogiers (adviserende arts van de VGPF)
-W. Michiels (jurist)

De leden zijn onafhankelijke en onpartijdig en zijn vertrouwd zijn met de gewichthef- en powerlifting sport.

Integraal beleid grensoverschrijdend gedrag

Klik hieronder voor het integriteitsbeleid van de VGPF. Met volgende onderdelen.

  • Een preventief gedeelte
  • Gedragscodes
  • Een handelingsprotocol met een aanspreekpunt (API)
Aanspreekpunt integriteit

Als sporter aangesloten bij de VGPF kan je bij ons “Aanspreekpunt integriteit” terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

Dit is voor de VGPF Yasmine Bader. Je kan Yasmine contacteren via e-mail (api@vgpf.be – baderyasmine@outlook.com)

Werken met jeugd

Vanaf 2023 is het voor elke medewerker van een sportclub en federatie die met jongeren of jeugd werkt noodzakelijk om een uittreksel uit het strafregister (attest 596.2 (‘minderjarigenmodel’)) voor te leggen. De federatie volgt de communicatie van de VSF en ICES op om voor de clubs een draaiboek te ontwikkelen.

Aanvragen van het uittreksel kan via de gemeente, en kan online via deze link.

Gezond sporten

Fysieke gezondheid

Preventie van sport specifieke risico’s

1.Intensiteit van de sportbeoefening

Bij de start of herstart van de beoefening moet de belasting geleidelijk opgevoerd worden over voldoende lange termijn zodat het lichaam tijd krijgt voor de adaptieve processen.
De intensiteit moet ook aangepast zijn aan de ervaring en de leeftijd van de sporter.

2.Begeleiding

Een correcte technische uitvoering, een realistische training en wedstrijdplanning zijn van groot belang.
De ondersteuning door trainers met voldoende kennis, zal het aantal blessures en de ernst ervan kunnen beperken.

Medische keuring sporter

De (competitie)sporters moeten standaard geen attest van medische goedkeuring bezorgen.
De medische risico’s in onze sporttakken zijn beperkt en in het algemeen zijn er zeer weinig contra-indicaties voor de sportbeoefening.

Elke lid beoefent de sport op eigen verantwoordelijkheid, maar we raden aan om na te gaan of een medische keuring aangewezen is.

Een preventief medisch onderzoek wordt sterk aanbevolen voor atleten:
• die hun sportcarrière beginnen zonder sportieve background
• die een historiek hebben van ernstige rug- en knieklachten
• die een regelmatig terugkerende inspanningshoofdpijn hebben
• die chronische ziekten hebben zoals hypertensie, diabetes, astma, reuma, …
• met een familiegeschiedenis van hart- en vaatziekten.
• die hartritmeproblemen hebben (te langzaam, te snel of onregelmatig).
• die pijn op de borst hebben bij inspanning.
• die problemen hebben met bewustzijnsverlies, duizeligheid of epilepsie.

• Mannen ouder dan 40 jaar en vrouwen ouder dan 50 jaar met twee of meer cardiovasculaire risicofactoren:
-Hoge bloeddruk
-Te veel cholesterol
-Glucosespiegel te hoog
-Roken

Een zelfscreening kan ook gebeuren via https://www.sportkeuring.be/

Psychische  gezondheid

Als sporter aangesloten bij de VGPF kan je bij ons “Aanspreekpunt voor integriteit” terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.

De API is opgeleid om op een correcte manier met een melding om te gaan en behandelt je melding in alle vertrouwen en discretie, en verleent advies bij mogelijke vervolgstappen.

Deze melding is vertrouwelijk en kan anoniem gebeuren indien de melder hierom verzoekt.

Van deze melding wordt een meldingsformulier en rapporteringsdocument opgemaakt. De API zal in eerste instantie trachten een bemiddeling tussen de betrokken partijen te organiseren en zal vervolgens handelen volgens het handelingsprotocol grensoverschrijdend gedrag van VGPF.

De API kan ook rekenen op bijstand door de ethische commissie.
Bij ernstige zaken kan/zal de beslissing genomen worden om de klacht verder extern te laten behandelen bij bevoegde instanties zoals ook beschreven in het tuchtreglement.

Extern tuchtorgaan

Ernstige klachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en dopingzaken voor onze elite-sporters worden behandeld door het Vlaams Sporttribunaal.
(www.vlaamssporttribunaal.be).

Intern tuchtorgaan

Heb je een klacht die niets te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (fysiek of psychisch)?
Een kleine klacht kan je gewoon melden bij het VGPF secretariaat (secretariaat@vgpf.be).  Heb je ernstige klachten of twijfels over de objectiviteit waarmee je klacht behandeld zal worden dan kan je ook aanvragen om deze klacht te melden bij de  tuchtcommissie in overeenstemming met het tuchtreglement.

De tuchtcommissie van de VGPF bestaat uit twee leden:
Wendy Michiels (jurist)
Jella Troch (jurist)