Aansluiten bij de VGPF

Aansluiting wedstrijdatleet

Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden gewichtheffen en/of powerlifting (KBGV / VGPF / IWF, IPF) is het noodzakelijk om lid te zijn bij een club die aangesloten is bij de VGPF. Elke club bepaalt uiteraard zelf de voorwaarden tot lidmaatschap (lidmaatschapsbijdrage,…).
✤ Lijst aangesloten clubs.

Een aansluiting bij de VGPF is geldig van 1 februari t.e.m. 31 januari van het aansluitend jaar. Leden die aangesloten zijn bij de VGPF zijn verzekerd voor Lichamelijke ongevallen bij Arena.
 Meer info over de verzekering.

De clubsecretaris moet een atleet minimaal 14 dagen voor de aanvang van zijn eerste wedstrijd aansluiten bij de VGPF. Indien dit niet op tijd gebeurt, kan de atleet niet deelnemen aan deze wedstrijd. Atleten kunnen zich niet rechtstreeks inschrijven bij de VGPF (wel via een club).

De club moet zijn competitieleden jaarlijks een -door het bestuur goedgekeurd- aansluitingsformulier laten ondertekenen. (De VGPF kan eventueel opleggen om het aansluitingsformulier te combineren met een geschiktheidsattest voor sportbeoefening).
De clubs zijn verantwoordelijk om dit document bij te houden, maar de VGPF kan dit document opvragen.

Aansluiting recreant sporter

Ook recreatieve sporters (die de sport beoefenen maar niet niet deelnemen aan wedstrijden) en vrijwilligers (zoals scheidsrechters, coaches, spotters, laders, enz.) kunnen zich aansluiten bij de VGPF en ze zijn dan ook verzekerd voor Lichamelijke Ongevallen.
De VGPF club moet deze recreanten en vrijwilligers aansluiten bij de VGPF.
Een aansluiting bij de VGPF is steeds geldig van 1 februari t.e.m. 31 januari van het aansluitend jaar.

Een club aansluiten bij de VGPF

Een club moet een -regelmatige werking hebben in gewichtheffen en/of powerlifting en moet de statuten en het intern reglement aanvaarden. De club aansluiting is 150 euro op jaarbasis (van 1 februari tot 31 januari).
Alle leden die deelnemen aan VGPF evenementen (wedstrijden, trainingen, bijscholingen, promotionele activiteiten,..) moeten aangesloten worden.
Alle clubleden die deelnemen aan competitie zijn competitielid. De andere leden zijn recreatieve leden die enkel kunnen deelnemen aan andere activiteiten van de VGPF.

Alle aangesloten leden (wedstrijdlid of recreatief lid) zijn tijdens het aansluitingsjaar verzekerd via de sportverzekering afgesloten door de VGPF.

  • De club betaalt per competitielid 15 euro aansluitingskosten aan de federatie.
  • Recreatieve leden aansluiten kost 10 euro per persoon.

Kortingstarief:

  • Indien een club meer dan 59 leden aansluit is de aansluitingskost voor een recreatief lid 4,5 euro per persoon*
  • Indien een club meer dan 99 leden aansluit is de aansluitingskost voor een recreatief lid 3 euro per persoon*

*wedstrijdleden worden meegeteld om het kortingstarief te berekenen, maar er is geen korting op de aansluitingskost van wedstrijdleden.
Voorbeeld: Een club die 10 wedstrijdleden en 50 recreatieve leden aansluit (totaal = 60 leden) betaalt slechts 4,5 euro per recreatief lid (dus 4,5×50 euro) ipv 10 euro.

Een nieuwe club aansluiten bij de VGPF kan u doen contact op te nemen met het VGPF secretariaat.  Uitleg en noodzakelijke clubinfo kan alvast gevonden worden in onderstaand formulier.


Nieuwe leden inschrijven kan de clubsecretaris doen door het volgende document te mailen naar het VGPF secretariaat.


De competitieleden moeten een aansluitingsformulier invullen en ondertekenen.
Het is de verantwoordelijkheid van de club om dit bij te houden en dit kan opgevraagd worden door de federatie.

De 150 euro aansluitingskosten voor een club en de aansluitingskosten voor atleten kan worden gestort op de rekening van de VGPF met vermelding: “naam club + aansluiting club” of “naam club + aansluiting xx aantal atleten”

Bankrekening VGPF:
IBAN: BE21 7390 2211 6203
BIC: KRED BE BB