Info Anti-Doping

Zeg neen tegen doping!

Het is steeds mogelijk dat je op een wedstrijd bij de KBGV verplicht wordt tot een dopingcontrole. Neem dus steeds je identiteitskaart mee naar een wedstrijd.

Wedstrijddeelnemers moeten tot op het einde van hun wedstrijdgroep beschikbaar blijven voor een eventuele dopingcontrole (= allerlaatste “lift” van dezelfde groep of prijsuitreiking wanneer die aansluitend georganiseerd wordt)!
Bij inbreuk hierop kan een sanctie opgelegd worden!


✤ Meer info over het verloop van een dopingcontrole.

Indien u geneesmiddelen of voedingssupplementen neemt moet je als sporter steeds nagaan of dit geen stoffen bevat die op de dopinglijst staan. Ook dingen (zoals sommige neussprays en zalfjes) die vrij te krijgen zijn in de apotheek kunnen verboden stoffen bevatten.
Check dus altijd de dopinglijst vooraleer u een geneesmiddel neemt:
✤ lijst geneesmiddelen
✤ lijst verboden stoffen

Het gebruik van doping is ten strengste verboden als sporter. Maar niet enkel het gebruik van doping is strafbaar, maar ook een ‘poging tot gebruik’ of het ‘bezit of handel van doping” of het “toepassen van verboden methode” of “weigering of fraude bij een dopingcontrole”  of het “aanmoedigen van een sporter tot dopinggebruik” zijn eveneens strafbaar.

Als sporter of begeleider van sporters mag je niet sportief of professioneel samenwerken met coaches, trainers, dokters of andere personen waarvan je bent ingelicht dat ze veroordeeld zijn voor dopingpraktijken en hun straf nog niet hebben uitgezeten.
Aangesloten VGPF clubs of leden mogen dus op geen enkele manier samen werken met geschorste personen!

De meeste positieve dopingcontroles in België zijn niet te wijten aan bewuste inname van doping maar uit onwetendheid of slordigheid!
Lees de extra info om goed geïnformeerd te zijn hierover:


TTN

TTN is de afkorting van “Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak”. Als je sport en om medische redenen een geneesmiddel moet gebruiken (in eender welke vorm: pilletjes, inspuitingen, puffers, druppels, …), moet je opletten. Sommige geneesmiddelen bevatten immers stoffen die op de dopinglijst staan en die aanleiding kunnen geven tot een positieve dopingtest. Voor deze verboden stoffen kan of moet (als je elitesporter bent) je een toestemming vragen.
✤ Meer info (wie, hoe, aanvraagformulier).

ADEL Online anti-doping bijscholing

De internationale federaties raden aan of verplichten om de WADA online anti-doping bijscholing te volgen: ADEL

De IWF zal verplichtingen opleggen aan alle deelnemers (coaches en atleten) om een ADEL certificaat voor te leggen. Bij de IPF is er op dit ogenblik al een verplichting voor de juniors en seniors om deel te nemen aan een WK juniors of Open WK, maar een algemene verplichting is in de maak.

We raden dan ook aan dat iedereen met internationale ambities de ADEL modules doorloopt en het certificaat bezorgt aan het VGPF secretariaat.

DOPINGCONTROLES /ELITESPORTERS / VERBLIJFSGEGEVENS (ADAMS)

✤ Dopingcontroles

Naast wedstrijdcontroles kunnen er ook doping controles uitgevoerd worden buiten wedstrijd.

Bij aansluiting bij de VGPF verklaart elk lid akkoord te gaan met de mogelijkheid tot een controle buiten wedstrijd! Wie weigert om zich binnen redelijke termijn te onderwerpen aan een OOC (Out of Competition Controle) voldoet niet meer aan de vereisten om aangesloten te zijn bij de VGPF.

Sommige atleten van de VGPF kunnen ook verplicht worden om hun whereabouts (verblijfsgegevens) in te vullen via het ADAMS-systeem zodat er ook zonder afspraak een dopingcontrole kan uitgevoerd worden.

✤ Regelgeving NADO Vlaanderen (Vlaams anti-doping agentschap) / Nationaal elitesporter
NADO bepaalt in overleg met de federatie wie nationaal elitesporter is, maar het antidopingdecreet stelt oa. dat elke atleet die geselecteerd is voor, of in de voorbije twaalf maanden deelgenomen heeft aan een of meer evenementen in de hoogste competitiecategorie van de desbetreffende discipline als nationaal elitesporter beschouwd moet worden.

➡ Iedere VGPF sporter die deelneemt aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, World Games, Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen seniores zal in principe als nationaal elitesporter aangeduid worden (maar ook andere atleten met internationale resultaten kunnen opgenomen worden)

Nationaal elitesporters NADO moeten
– op de hoogte zijn van en naleven van de antidopingregels
– dokters op de hoogte brengen van de verplichting om geen verboden stoffen of methoden te gebruiken  (Een eventuele medische behandeling mag de antidopingregels niet schenden)
– NADO Vlaanderen en de federatie op de hoogte brengen van elke veroordeling wegens dopingpraktijken in de laatste tien jaar.
– meewerken aan elk onderzoek van een ADO (Anti Doping Organisatie) naar dopingpraktijken
– de identiteit van begeleiders/trainers/coaches bekend maken wanneer NADO Vlaanderen, je nationale federatie of een ADO onder wiens bevoegdheid je valt, daarom vraagt.

Wie door NADO beschouwd wordt als nationaal elitesporter kan daarenboven ook opgenomen worden in de testingpool (RTP) en moet Whereabouts (verblijfsgegevens) invullen. Deze elitesporters worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Wie door NADO bij de nationaal elitesporters werd opgenomen, kan zich schriftelijk afmelden (maar kan dan uiteraard niet meedoen aan EK’s, WK’s, WG en OS enz.).
Het statuut van elitesporter blijft evenwel minimaal nog een jaar lopen na de laatste deelname.
Als een ex-elitesporter terug wil deelnemen aan EK’s en WK’s moet hij minimaal 6 maanden vooraf melding maken voor terugkeer als elitesporter.
Indien de atleet dit niet doet, kan hij niet deelnemen aan wedstrijden op dit niveau!

✤ Verplichting door de internationale federatie
Ook de internationale federatie kan deelnemende atleten verplichten om verblijfsgegevens op te geven.

Gewichtheffen:
Atleten die door de IWF opgenomen worden in de IRTP (InteRnational Testing Pool) moeten hun verblijfsgegevens verstrekken zolang ze hierin opgenomen zijn.

Atleten die  deelnemen aan een IWF wedstrijd  (op IWF-kalender aangeduid met een IWF logo) zijn verplicht om minimaal twee maanden voor de aanvang van de wedstrijd hun Whereabouts in te vullen via het ADAMS-systeem. Voor deelname aan een WK (U17, U20, senioren) is dit zelf 3 maanden.

De atleet is zelf verantwoordelijk om op tijd een ADAMS account aan te vragen via het VGPF secretariaat (secretariaat@vgpf.be).

 

Powerlifting:
Atleten die door de IPF opgenomen worden in de RTP of TP (Registered Testing Pool of Testing Pool) moeten hun verblijfsgegevens verstrekken zolang ze hierin opgenomen zijn.

Atleten die  deelnemen aan een IPF wereldkampioenschap  (seniors, juniors),  of internationale wedstrijden op de IPF-kalender  vetgedrukt ) behoren tot de algemene pool die specifiek onder het IPF antidoping reglement valt en de IPF kan individuele atleten opleggen om Whereabouts in te vullen.

Een overtreding wat nu?

Aan een sporter die schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, zal de bevoegde dopingrechtbank een disciplinaire sanctie opleggen die bestaat uit een verbod om gedurende een bepaalde periode aan sportactiviteiten deel te nemen en/of het betalen van een administratieve geldboete en/of de betaling van de procedurekosten.
Wie veroordeeld is tot uitsluiting van deelname aan sportactiviteiten, mag gedurende de periode van uitsluiting in geen enkele hoedanigheid aan een sportactiviteit deelnemen.  Niet als sporter, maar ook niet als organisator of medewerker.

“Sportactiviteit” is een ruim begrip dat zowel wedstrijden als trainingen in groep als recreatieve evenementen omvat.

Welke disciplinaire sanctie concreet zal opgelegd worden, hangt af van de volgende drie factoren:
•het feit of het de eerste, tweede of derde overtreding is;
•de soort dopingovertreding;
•de mate waarin de sporter er schuld aan heeft.
meer info.

Internationale overtreding

Atleten die schuldig worden bevonden aan een doping praktijk bij een controle die uitgevoerd werd door de internationale federatie (IWF, IPF, EWF, EPF) of door de WADA zullen de boete die wordt opgelegd eveneens moeten betalen.