Internationale wedstrijden

Deelname aan internationale wedstrijden in een concurrerende federatie zijn verboden en kunnen tot schorsing leiden!

Om te kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden (gewichtheffen en/of powerlifting) heb je steeds toestemming nodig van de KBGV (Secretaris VGPF / KBGV moeten op de hoogte gebracht worden), zowel als atleet als coach of official.

Voor sommige grote internationale wedstrijden gebeurt de inschrijving via KBGV-secretariaat. Dit is zeker het geval voor alle WK’s en EK’s en alle andere wedstrijden met de Nationale ploeg. Indien u een minimum behaald heeft voor een buitenlandse wedstrijd en wenst deel te nemen aan de betreffende wedstrijd dan moet zowel uw clubsecretariaat,  het VGPF-secretariaat als het KBGV-secretariaat op de hoogte zijn.

Ook de officiële coaches op internationale wedstrijden moeten lid zijn van de VGPF. De inschrijving van de coaches verloopt eveneens via het KBGV-secretariaat.

Opgelet. Om te mogen deelnemen aan een officiële internationale wedstrijd, moeten de atleten, coaches/trainers en officials tenminste 6 maanden voor de voorziene datum van een internationaal kampioenschap ingeschreven zijn in hun club (art IR KBGV 1.1.2).
De atleten moeten ook minimaal aan 2 wedstrijden hebben deelgenomen in België in de 9 maand voorafgaand aan de voorlopige inschrijving.

Indien u deelneemt aan Buitenlandse wedstrijden moet u de “verklaring op erewoord” ondertekenen en voor aanvang van de eerste internationale wedstrijd opsturen naar het VGPF & KBGV secretariaat


Bij een internationale selectie zal de atleet zal er zijn land zo goed als mogelijk vertegenwoordigen (op het wedstrijdpodium en op de prijsuitreiking is het bijvoorbeeld verboden om met een vlag of outfit van een ander land te staan)

Minima voor internationale wedstrijden zijn enkel geldig indien ze gerealiseerd zijn in de laatste 11 maanden voor de finale inschrijvingsdatum.
Het behalen van een minimum impliceert niet dat er een financiële tussenkomst is voor deelname aan internationale wedstrijden. Een deelname is normaalgezien op eigen kosten (tenzij een sporter in een speciaal ondersteuningsprogramma is opgenomen). Ook boetes of sanctionering of eventuele gerechtskosten wegens overtreding van de regels zijn ten eigen laste.

Atleten die deelnemen aan internationale wedstrijden op het hoogste niveau (EK/WK senioren) zullen door NADO als elitesporter beschouwd worden en worden mogelijks opgenomen worden in het het “Adams-systeem” om hun “whereabouts” in te vullen zodat het Vlaams anti-doping Agentschap regelmatig dopingcontroles kan uitvoeren buiten wedstrijd.

Zo is het voor sommige internationale wedstrijden noodzakelijk om twee à drie maanden voor de aanvang van de wedstrijd de “whereabouts” in te vullen via het “Adams-systeem”. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan alle IWF events (herkenbaar aan het IWF logo op de IWF kalender). Indien dit niet (tijdig) gebeurd is, wordt de atleet geweigerd tot deelname door de IWF.

Meer uitleg hierover via de pagina “Anti-doping”.

De internationale federaties kunnen bijkomende (anti-doping en andere ) eisen stellen om te mogen deelnemen. We raden dan ook aan dat de clubs tijdig het secretariaat (secretariaat@vgpf.be) op de hoogte brengen van een intentie tot deelname (ook al heeft de atleet zijn minima nog niet behaald).

Niet-Belgen

Deelname van buitenlandse atleten in België
Atleten die de Belgische nationaliteit niet bezitten, en aangesloten zijn bij de federatie van hun land, kunnen enkel aan wedstrijden deelnemen voor hun Belgische club als ze een attest van toestemming kunnen afleveren van hun buitenlandse federatie.
Voor atleten die niet aangesloten zijn bij een andere federatie is er geen internationale reglementering

Deelname van niet-Belgen in het buitenland
Voor erkende IWF kalender wedstrijden is de Belgische nationaliteit vereist, zie IWF by-laws 13.
Voor erkende IPF kalender wedstrijden is de Belgische nationaliteit vereist of een bewijs van ten minste twee jaar verblijf in België, zie by-laws 105.9.3.
Het Belgisch reglement stelt daar bovenop dat enkel atleten die officieel drie jaar in België verblijven, ingeschreven kunnen worden voor internationale wedstrijden. Dat wil zeggen dat deelnemers voor België, of voor een Belgische club, al drie jaar een Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning moeten bezitten, zelfs al zijn ze voor de rest in regel met hun aansluiting bij de VGPF of LFPH.

Aansluiten bij een buitenlandse club

Het is mogelijk om als VGPF-lid (met Belgische nationaliteit) je aan te sluiten bij een buitenlandse club mits toestemming van de KBGV (aanvraag bij nationaal secretariaat – Myriam Busselot).