Internationale wedstrijden

Deelname aan internationale wedstrijden in een concurrerende federatie zijn verboden en kunnen tot schorsing leiden!

Om te kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden (gewichtheffen en/of powerlifting) heb je steeds toestemming nodig van de KBGV (Secretaris VGPF / KBGV moeten op de hoogte gebracht worden), zowel als atleet, als coach of als official.

Voor sommige grote internationale wedstrijden gebeurt de inschrijving via KBGV-secretariaat. Dit is zeker het geval voor alle WK’s en EK’s en alle andere wedstrijden met de Nationale ploeg. Indien u een minimum behaald heeft voor een buitenlandse wedstrijd en wenst deel te nemen aan de betreffende wedstrijd dan moet zowel uw clubsecretariaat,  het VGPF-secretariaat als het KBGV-secretariaat op de hoogte zijn.

Ook de officiële coaches op internationale wedstrijden moeten lid zijn van de VGPF. De inschrijving van de coaches verloopt eveneens via het KBGV-secretariaat.

Opgelet. Om te mogen deelnemen aan een officiële internationale wedstrijd, moeten de atleten, coaches/trainers en officials tenminste 6 maanden voor de voorziene datum van een internationaal kampioenschap ingeschreven zijn in hun club (art IR KBGV 1.1.2).
De atleten moeten ook minimaal aan 2 wedstrijden hebben deelgenomen in België in de 9 maand voorafgaand aan de voorlopige inschrijving.

Opgelet! Alle coaches die met jeugd werken moeten sinds 2023 een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan hun organisatie; model 596.2 – model bestemd voor de contacten met minderjarigen. Dit kan digitaal aangevraagd worden bij de gemeente, en wordt door de coach aan zijn organisatie aangeleverd.

Indien u deelneemt aan Buitenlandse wedstrijden moet u de “verklaring op erewoord” ondertekenen en voor aanvang van de eerste internationale wedstrijd opsturen naar het VGPF & KBGV secretariaat


Bij een internationale selectie zal de atleet er zijn land zo goed als mogelijk vertegenwoordigen (op het wedstrijdpodium en op de prijsuitreiking is het bijvoorbeeld verboden om met een vlag of outfit van een ander land te staan)

Minima voor internationale wedstrijden zijn enkel geldig indien ze gerealiseerd zijn in de laatste 11 maanden voor de finale inschrijvingsdatum.
Het behalen van een minimum impliceert niet dat er een financiële tussenkomst is voor deelname aan internationale wedstrijden. Een deelname is normaalgezien op eigen kosten (tenzij een sporter in een speciaal ondersteuningsprogramma is opgenomen). Ook boetes of sanctionering of eventuele gerechtskosten wegens overtreding van de regels zijn ten eigen laste.

Atleten die deelnemen aan internationale wedstrijden op het hoogste niveau (EK/WK senioren) zullen door NADO als elitesporter beschouwd worden en worden mogelijks opgenomen in het het “Adams-systeem” om hun “whereabouts” in te vullen zodat het Vlaams anti-doping Agentschap regelmatig dopingcontroles kan uitvoeren buiten wedstrijd.

Zo is het voor sommige internationale wedstrijden noodzakelijk om twee à drie maanden voor de aanvang van de wedstrijd de “whereabouts” in te vullen via het “Adams-systeem”. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan alle IWF events (herkenbaar aan het IWF logo op de IWF kalender). Indien dit niet (tijdig) gebeurd is, wordt de atleet geweigerd tot deelname door de IWF.

Meer uitleg hierover via de pagina “Anti-doping”.

De internationale federaties kunnen bijkomende (anti-doping en andere ) eisen stellen om te mogen deelnemen. We raden dan ook aan dat de clubs tijdig het secretariaat (secretariaat@vgpf.be) op de hoogte brengen van een intentie tot deelname (ook al heeft de atleet zijn minima nog niet behaald).

Niet-Belgen

Deelname van buitenlandse atleten in België
Atleten die de Belgische nationaliteit niet bezitten, en aangesloten zijn bij de federatie van hun land, kunnen enkel aan wedstrijden deelnemen voor hun Belgische club als ze een attest van toestemming kunnen afleveren van hun buitenlandse federatie.
Voor atleten die niet aangesloten zijn bij een andere federatie is er geen internationale reglementering

Deelname van niet-Belgen in het buitenland
Voor erkende IWF kalender wedstrijden is de Belgische nationaliteit vereist, zie IWF by-laws 13.
Voor erkende IPF kalender wedstrijden is de Belgische nationaliteit vereist of een bewijs van ten minste twee jaar verblijf in België, zie by-laws 105.9.3.
Het Belgisch reglement stelt daar bovenop dat enkel atleten die officieel drie jaar in België verblijven, ingeschreven kunnen worden voor internationale wedstrijden. Dat wil zeggen dat deelnemers voor België, of voor een Belgische club, al drie jaar een Belgische identiteitskaart of verblijfsvergunning moeten bezitten, zelfs al zijn ze voor de rest in regel met hun aansluiting bij de VGPF of LFPH.

Aansluiten bij een buitenlandse club

Het is mogelijk om als VGPF-lid (met Belgische nationaliteit) je aan te sluiten bij een buitenlandse club mits toestemming van de KBGV (aanvraag bij nationaal secretariaat – Myriam Busselot).

EK Masters 2024

De inschrijving voor het EMWA European masters weightlifting kampioenschap 2024 staat open. Deze gaan door van 15/06/2024 tem 23/06/2024 in Haugesund, Noorwegen.

Hierbij de minima en voorgesteld programma.
Inclusief is de Masters Adaptive Weightlifters (voor G-sporters) en Gender identity policy voor transgender atleten.

Wie de minima heeft behaald, en dit jaar minstens 35 jaar wordt, kan zich via de website www.imwa-reg.com inschrijven tot ten laatste 1/04/2024 middernacht. De code om zich in te schrijven via de website is te verkrijgen via de federatie; via brand@vgpf.be.

Voor internationale deelnames is het nodig de verklaring op erewoord in te vullen, te ondertekenen, en door te sturen (brand@vgpf.be) in het teken van het anti-dopingreglement.
Entry fee is €140, te betalen op de rekening van de VGPF: BE63 7340 6961 6808. Alle gezamenlijke inschrijvingsgelden worden uiteindelijk doorgestort naar de organisatie.
Na inschrijving wordt de bevestigingsmail opnieuw aan de federatie doorgestuurd (brand@vgpf.be).
Alle leden die zich succesvol inschrijven, worden hiervan op de hoogte gesteld. We brengen de deelnemers met elkaar in contact om praktische info te verdelen die door de deelnemers zelf te kiezen zijn: transport, overnachting, voeding.

Samenvatting:
– Minima behalen voor deelname
– Inschrijvingscode opvragen
– Inschrijven op de website
– Bevestigingsmail doorsturen
– Ingevulde verklaring op erewoord doorsturen
– Inschrijvingsgeld doorstorten

WK Masters 2024

De inschrijving voor het World Masters weightlifting kampioenschap 2024 staat open sinds 15/04/2024. Deze gaat door van 5 tem 14/09/2024 in Rovaniemi, Finland. (Santa Sports Centre)
Wie de minima heeft behaald, en dit jaar minstens 35 jaar wordt, kan zich via de website www.imwa-reg.com inschrijven tot ten laatste 30/06/2024 middernacht. De code om zich in te schrijven via de website is te verkrijgen via de federatie; via brand@vgpf.be. Het voorlopige wedstrijdplanning vind je hier.
Hier de Finse website van de wedstrijd.

Voor internationale deelnames is het nodig (jaarlijks) de verklaring op erewoord in te vullen, te ondertekenen, en door te sturen (brand@vgpf.be) in het teken van het anti-dopingreglement.
Entry fee is €175, te betalen op de rekening van de VGPF: BE63 7340 6961 6808. Alle gezamenlijke inschrijvingsgelden worden uiteindelijk doorgestort naar de organisatie.
Na inschrijving wordt de bevestigingsmail opnieuw aan de federatie doorgestuurd (brand@vgpf.be).
Alle leden die zich succesvol inschrijven, worden hiervan op de hoogte gesteld. We brengen de deelnemers met elkaar in contact om praktische info te verdelen die door de deelnemers zelf te kiezen zijn: transport, overnachting, voeding.

Samenvatting:
– Inschrijvingscode opvragen
– Minima behalen voor deelname
– Inschrijven op de website
– Bevestigingsmail doorsturen
– Ingevulde verklaring op erewoord doorsturen
– Inschrijvingsgeld doorstorten

INFO Verzekering Reisbijstand

Heb je binnenkort een wedstrijd of een stage in het buitenland gepland? Hou er dan rekening mee dat de sportverzekering enkel tussenkomt voor een beperkt gedeelte . Ook alle andere ongevallen (niet gerelateerd aan de sport) zijn niet verzekerd. Je kan via de VGPF een extra reisbijstandsverzekering (TRAVEL polis) aanvragen wanneer je deelneemt aan een internationale wedstrijd. Meer info: verzekeringen