Topsport PL

Topsportwerking Powerlifting

De Sportcommissie Powerliften maakt een onderscheid tussen 3 groepen Powerlifters. Indien je opgenomen bent in één van de drie groepen kan je erkend worden door de VGPF en Sport Vlaanderen.
De onderstaande voorwaarden zijn minimumvoorwaarden en zijn dus geen garantie op een erkenning door Sport Vlaanderen.
Uiteraard moet de atleet aangesloten zijn als wedstrijdlid bij de VGPF om erkend te kunnen worden.

Indien er (aangesloten) atleten zijn, die we over het hoofd hebben gezien, en die toch voldoen aan de onderstaande minimumvoorwaarden, mogen ze hun aanvraag sturen naar secretariaat@vgpf.be. De sportcommissie powerlifting zal hun resultaten beoordelen.

Opgelet! Alle coaches die met jeugd/subjunioren werken moeten sinds 2023 een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan hun organisatie; model 596.2 – model bestemd voor de contacten met minderjarigen. Dit kan digitaal aangevraagd worden bij de gemeente, en wordt door de coach aan zijn organisatie aangeleverd.

1. Subjunioren

Sport Vlaanderen erkent enkel Subjunioren die ook topresultaten behalen bij de Junioren.

Voorwaarden:
• behalen van het WK minimum in de Subjunior-klasse
• én behalen van het EK minimum in de Junior-klasse
• én minstens 80 GL points classic of 72,50 GL points equipped scoren op een officiële wedstrijd in 2023 of 2024
• én een uitgesproken ambitie hebben voor een internationale competitie in 2024
• én potentieel minstens een top 3 plaats kunnen behalen op een WK bij de Subjunioren


Atleten opgenomen in het Subjunioren Team 2023
✓ Yanis Boujoubou (2006)
✓ Kenji Borremans (2005)
✓ Amine Tazi (2005)

2. Junioren

Voorwaarden:
• behalen van het WK minimum in de Junior-klasse
• én behalen van het EK minimum in de open klasse
• én minstens 90 GL points classic of 82,50 GL points equipped scoren op een officiële wedstrijd in 2023 of 2024
• én een uitgesproken ambitie hebben voor een internationale competitie in 2024
• én potentieel minstens een top 8 plaats kunnen behalen op een WK bij de Junioren


Atleten opgenomen in het Junioren Team 2024
✓ Geert Vroonen (2002)
✓ Imad Hamich (2002)
✓ Niels Ceuppens (2002)
✓ Noa Hublou (2003)
✓ Tuur Verstrepen (2002)

3. Senioren

Voorwaarden:
• behalen van het WK minimum in de open klasse
•  én minstens 97,50 GL points classic of 90 GL points equipped op totaal scoren op een officiële wedstrijd in 2023 of 2024
• én een uitgesproken ambitie hebben voor een internationale competitie in 2024
• én potentieel minstens een top 8 plaats kunnen behalen op een WK
• eerder behaalde medailles bij EPF/IPF zijn een pluspunt


Atleten opgenomen in het Senioren Team 2024
✓ Andrew Rubinstein (1992)
✓ Bert Boydens (1999)
✓ Elias De Buck (1996)
✓ Jeroen Van Heesvelde (1990)
✓ Jochen Strubbe (1998)  
✓ Joël Vanhevel (1989)
✓ Jonathan Celis (2000)
✓ Olivier Vervalle (1996)
✓ Rob Esselens (1994)
✓ Sahyuri Lalime (1984)
✓ Sonita Muluh (1996)
✓ Steve Ringoot (1989)

Om opgenomen te worden in een prestatieprogramma, en een ondersteuning te krijgen door Sport Vlaanderen, moeten atleten een kans maken op een top 3 op een Wereldkampioenschap (Senioren niveau) of WorldGames en daarnaast een overeenkomst met de federatie ondertekenen.
De beslissing hierover ligt bij Sport Vlaanderen en de federatie draagt de atleten voor.

In 2023 werd door de VGPF i.s.m. Kristof De Coninck voor Sonita Muluh een subsidie aanvraag topsport powerlifting aangevraagd bij Sport Vlaanderen. Deze aanvraag werd in 2024 goedgekeurd door Sport Vlaanderen. Waardoor er voor Sonita in 2024 een budget van 17.645 euro vrijkomt ter ondersteuning van haar internationale wedstrijden en de voorbereiding hierop.