Verzekering

Verzekering Lichamelijke ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid

Alle leden (recreatieve leden en wedstrijdleden) die aangesloten zijn bij de VGPF zijn verzekerd voor Lichamelijke ongevallen en Burgerlijke aansprakelijkheid bij Arena. De aansluiting bij de federatie (en de verzekering) is telkens geldig tot 31 januari van het des betreffende jaar.

Verzekerde activiteiten

Vergaderingen en het beoefenen van gewichtheffen en powerlifting in alle door de federatie reglementair erkende varianten en beoefeningsvormen ervan en dit in federaal- of clubverband, zowel in binnen- als buitenland.

 • Officiële vergaderingen
  Bestuurs- of clubvergaderingen (georganiseerd door de VGPF).
 • Officiële wedstrijden
  Officiële wedstrijden gewichtheffen of powerlifting of vriendschappelijke wedstrijden goedgekeurd door de VGPF.
 • Officiële clubtrainingen
  Trainingen voor competitie & recreatieve beoefening, georganiseerd door de aangesloten VGPF-club of door de federatie.

Ongevallen bij het uitvoeren van:
De specifieke wedstrijdoefeningen, de algemeen erkende voorbereidende spiertrainingsoefenvormen zoals training met lichaamsgewicht, met korte en lange halters, met kettlebells, stretching, sprong en loop oefeningen, warm-up gymnastiek, het op peil houden van de algemene conditie (footing, roeitoestel, fiets, …) zijn verzekerd.
Ongeval in douche, kleedkamer, … zijn ook verzekerd

Voor alle andere (occasionele) activiteiten, graag vooraf contact opnemen met het secretariaat om na te gaan of uw activiteit verzekerd is.

Leeftijdsgrens

Sinds 2023 werd de leeftijdsgrens voor de waarborgen blijvende invaliditeit en tijdelijke ongeschiktheid opgetrokken tot 75 jaar. 

De waarborgen voor overlijdens en behandelingskosten zijn dezelfde als -75 jarigen.

Opgelet!

De polisvoorwaarden gelden wereldwijd, doch er dient rekening gehouden met het feit dat de waarborg “medische kosten” gebaseerd is op het Belgische RIZIV-barema nà tussenkomst van de Belgische mutualiteit. Dat wil zeggen dat bij ongevallen in het buitenland een groot deel van de medische kosten ten laste van de gekwetste kunnen blijven. Uiteraard afhankelijk van het land waar het ongeval plaats heeft …
De waarborg “repatriëring” is evenmin voorzien in de polis.

Wat te doen bij een ongeval

 1. Download/ print het ongevalaangifteformulier van de VGPF, en vul de vragen in.
 1. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
 2. Stuur het ongevalaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die u ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit,…) en verslagen op naar: jord@vgpf.be
 3. Eens de verzekeringsmaatschappij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf weken een ontvangsmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
 4. Alle bijkomstige onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken aan ARENA, zodat ze, als het dossier volledig is, tot vergoeding kunnen overgaan.
 5. ARENA vraagt om onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Aangifteformulier in andere talen:

Kostprijs verzekering

Alle aangesloten VGPF leden zijn verzekerd:

 • Aansluitingskost voor wedstrijdleden gewichtheffen VGPF is 15 euro pp
 • Aansluitingskost voor wedstrijdleden Powerlifting VGPF is 50 euro pp (Subjuniors krijgen 50% korting en dit kost dus 25 euro pp)
 • Aansluitingskost voor 1 t.e.m. 59 recreatieve leden* VGPF is 10 euro pp
 • Aansluitingskost voor 60 t.e.m. 99 recreatieve leden* VGPF is 4,5 euro pp
 • Aansluitingskost voor meer dan 99 recreatieve leden* VGPF is 3 euro pp

*wedstrijdleden worden meegeteld bij het aantal recreatieve leden.

Voorbeeld: Een club die 10 wedstrijdleden en 50 recreatieve leden aansluit (totaal = 60) betaalt slechts 4,5 euro per recreatief lid (dus 4,5×50 euro) en daarnaast 15 euro per wedstrijdlid (dus 10×15 euro).

Verzekering Reisbijstand

Heb je binnenkort een wedstrijd of een stage in het buitenland gepland? Hou er dan rekening mee dat de sportverzekering enkel tussenkomt voor een beperkt gedeelte (zie hierboven). Ook alle andere ongevallen (niet gerelateerd aan de sport) zijn niet verzekerd.

Een eigen bijstandsverzekering is sterk aangeraden. Mogelijks heeft u al een reisbijstandsverzekering. Vraag in dat geval zeker na of deelname aan uw sportwedstrijd niet is uitgesloten.

Via verzekeringsmaatschappij “Arena” kunnen de aangesloten VGPF leden (“beoefenaars van de sport powerliften en/of gewichtheffen” en “niet beoefenaars” zoals coaches en scheidsrechters) ook een extra reisbijstand verzekering aanvragen voor een specifieke reis (niet geldig voor andere reizen).

Dit kan je doen door het volgende document volledig in te vullen (naam van de club en van de te verzekeren atleten) en samen met een betalingsbewijs door te sturen naar “Arena verzekering” (arena@arena-nv.be) met de secretaris van de VGPF (secretariaat@vgpf.be) in kopie.
Dit alles moet in orde zijn voor het vertrek naar het buitenland. “Arena verzekering” zal een bevestiging sturen bij een correcte aanvraag.


De tarieven zijn vermeld in het onderstaande PDF- document.