Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds

Opgelet! Alle coaches die met jeugd werken moeten in 2023 een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan hun organisatie; model 596.2 – model bestemd voor de contacten met minderjarigen. Dit kan digitaal aangevraagd worden bij de gemeente, en wordt door de coach aan zijn organisatie aangeleverd.

Het Jeugdsportfonds van de Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie is een project georganiseerd door de VGPF in samenwerking met Sport Vlaanderen om de kwaliteit van de jeugdsportwerking en de sportparticipatie van de jeugd binnen onze clubs te verhogen. De VGPF wil zowel clubs ondersteunen die veel jeugdleden en reeds jaren een jeugdwerking hebben, als clubs die op gebied van jeugdwerking nog in hun kinderschoenen staan en/of niet erg veel jeugdleden hebben.

De VGPF wenst met het jeugdsportfonds in te zetten op kwaliteitsverbetering van de jeugdsportwerking in de aangesloten sportclubs. Door de clubs te ondersteunen in hun jeugdwerking, beogen we een verhoging van de sportparticipatie van de jeugd, dit zowel door een grotere instroom te verwezenlijken als door de drop out te beperken.

Dit is een project waarbij subsidiegelden van Sport Vlaanderen, samen met een eigen inbreng van de VGPF, aangewend worden ter ondersteuning van clubs met jeugdleden en een jeugdwerking. Zo kunnen de clubs gerichte kosten maken voor een kwalitatieve en kwantitatieve groei van hun aanbod voor de jeugd. Onder ‘jeugd’ verstaan we kinderen en jongeren die 18 jaar worden in het werkingsjaar en jonger.

2022 was het eerste jaar van het jeugdsportfonds van de VGPF, en konden we reeds mooie ondersteuning bieden aan de deelnemende clubs.

 1. Uplifting & Hype: € 1.245,97
 2. Holthem Olympic Weightlifting: € 934,48
 3. Primer Academy: € 867,73
 4. Area 21: € 511,74
 5. Powersport Zaventem: € 378,24
 6. Powermove: € 289,24

Deelnamevoorwaarden 2023

 • De club is aangesloten bij de VGPF voor 1 maart van het betreffende kalenderjaar, en heeft al haar financiële verplichtingen ten aanzien van de VGPF vervuld.
 • De club verklaart zich akkoord met het clubreglement jeugdsportfonds.
 • De club zorgt voor een correct ledenbeheer, volgens de regels van de VGPF.
 • De club heeft minstens 3 jeugdleden jonger dan 19 jaar.
 • De club organiseert minstens 1 jeugdtraining met jeugdtrainer per week op een vast tijdstip over een periode van minimum 30 weken.
 • De club heeft een verantwoordelijke jeugd aangesteld.
 • De gedragscode van de VGPF wordt onderschreven door de club.

Scoretabel

Club kunnen scoren in 4 onderdelen:

 1. Begeleiding van jeugdleden
 2. Clubstructuur
 3. Aanbod naar de jeugd
 4. Vernieuwing/ laagdrempelig aanbod

Hier vind je het volledige clubreglement 2023.