Goed Bestuur OUD

Goed bestuur

De bestuurders van de VGPF zijn allemaal vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten om de Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting federatie zo goed mogelijk te besturen. Het bestuur doet dit op het vlak van drie belangrijke dimensies: transparantie, democratie en interne verantwoording en controle.

Dimensie 1: Transparantie

Dimensie 2: Democratie

Onze statuten en intern reglement zorgen voor een democratisch verkozen bestuur door de Algemene vergadering en voor een democratische werking van het bestuursorgaan.  reglementering vinden omtrent deze verkiezing.
Hierbij is een vierjaarlijkse verkiezing voorzien (gelijklopend met de Olympische cyclus).

Op de Algemene Vergadering eind 2024, zal er een nieuw bestuur en rekeningnazichter gekozen worden voor de periode 2025 – 2029.

Dimensie 3: Interne verantwoording en controle

Onze statuten en inwendig reglement zorgen voor verantwoording en controle.
Het voorkomt machtsconcentratie en zorgt ervoor dat besluitvorming robuust is en vrij van ongewenste beïnvloeding.
Daarnaast zorgen interne verantwoording en controle ervoor dat geen enkele bestuurder of departement de absolute controle heeft over beslissingen en dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn.


Statuten, inwendig reglement en verwante documenten:

 Dit is de meest recente versie die de VGPF ontvangen heeft van de KBGV. Wij wachten nog steeds op een update van deze reglementen door het secretariaat van de KBGV en hopen dit in 2021 alsnog te kunnen ontvangen en te publiceren.