COVID-19

Corona maatregelen Overheid

De maatregelen die door de overheid opgelegd worden veranderen voortdurend.
Voor algemene up-to-date info verwijzen we naar de Sport Vlaanderen via volgende pagina.
Voor specifieke vragen kan je ook terecht bij het secretariaat van de VGPF

Sportspecifieke Corona maatregelen VGPF/KBGV

De maatregelen veranderen voortdurend en de VGPF volgt op of en onder welke omstandigheden wedstrijden georganiseerd kunnen worden.
Door de annulering van verschillende wedstrijden in de voorbije maanden, heeft het nationaal bestuur beslist om afwijkingen toe te staan van de standaard reglementering.

Uitzonderingsmaatregel Minima

Tijdens de Corona-periode zijn er minder wedstrijden georganiseerd. Hierdoor krijgen atleten extra tijd om hun minima te behalen voor wedstrijden die georganiseerd worden in 2021.

Voor internationale wedstrijden en voor de nationale kampioenschappen moet het minimum gerealiseerd zijn in de periode tussen 1 september 2019 en de inschrijvingsdatum van het kampioenschap.

Voor internationale deelnames (EK en WK) is minimaal één deelname in België verplicht in de periode tussen 1/01/2020 en de finale inschrijving, tenzij één of meerdere bewijzen voorgelegd kunnen worden van dopingcontroles in de laatste 9 maand voor de finale inschrijving van het betrokken kampioenschap.

Het is mogelijk dat in uitzonderlijke situaties bepaalde selectievoorwaarden niet voorzien zijn. Indien nodig zal het nationaal bestuur deze specifieke gevallen afzonderlijk beoordelen.

FASE 1: Periode tot 9 juni

Tot 9 juni is de situatie voor topsport ongewijzigd. 

De organisatie van wedstrijden is enkel mogelijk voor topsporters die onder de gekende categorieën van uitzonderingen vallen (profsport, topsporters in OP/PP of gelijkwaardig niveau). Voor de organisatie van dergelijke wedstrijden is er nog steeds formele goedkeuring nodig op basis van het ingediende protocol. We proberen de aanvragen te bekijken met gezond verstand en in het licht van de huidige COVID situatie (dalende cijfers, stijgende vaccinatiegraad, aanwezige protocollen,…). (Sociale) quarantaine maatregelen en uitzonderingen op die quarantaine (voor training/competitie) zijn nog steeds van toepassing voor de betrokken doelgroep.

FASE 2: Periode tussen 9 juni en 1 juli

Vanaf 9 juni gaan er versoepelingen door in functie van breedtesport:

  • Indoor sporten is dan terug toegelaten, in groepen van 50. Outdoor wordt de groepsgrootte verhoogd naar 100.

Wat betekent dit voor topsport? 

De specifieke ‘coronalijst topsport’ vervalt.  We gaan dan terug naar de normale regeling waarbij erkende topsporters (nominatief opgenomen op het addendum topsport) gebruik kunnen maken van de centra van Sport Vlaanderen. 

Omdat het indoorsporten beperkt is tot groepen van 50 personen, zal er gereserveerd moeten worden om indoor te kunnen sporten. In een indoor infrastructuur zijn meerdere groepen van 50 personen mogelijk, voor zover de densiteitsregels worden gerespecteerd (30m2 per sporter als standaardregel of 10m2 bij niet-verplaatsingssporten zoals toestelfitness)

Ter info: Om in Sport Vlaanderen Gent gebruik te kunnen maken van de krachtzalen dient vooraf gereserveerd te worden via deze link: https://sport-vlaanderen-gent.reservio.com/. Reservaties in de andere centra kunnen op de reeds gekende manieren verlopen.

Er zal een strikte opvolging gebeuren van de reservaties en de maximaal toegelaten sporters per zaal. Hier zijn immers heel wat voorwaarden aan gekoppeld in de regelgeving. De verplichte COmeters (enkel in fitness) moeten ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm, waarna extra beheersmaatregelen (meer aanvoer buitenlucht, reductie bezetting, …) moeten genomen worden om dit zo snel mogelijk terug onder de 900 ppm te krijgen. Er moet ook een alarmniveau van 1200 ppm ingesteld worden. Indien dat overschreden wordt, zal de zaal tijdelijk gesloten worden totdat de waarden opnieuw onder het veilige niveau (900 ppm) zijn gedaald. Ook op andere locaties zal reservatie verplicht zijn. Informeer tijdig naar de manier van werken indien deze nog niet gekend is. 

  • Wedstrijden zijn terug mogelijk, voor iedereen en dit in groepen van max 100 personen outdoor en max 50 personen indoor. 

Wat betekent dit voor topsport? 

De topsportevenementen zijn geen uitzondering meer en kunnen dus georganiseerd worden binnen de afspraken voor breedtesport waarbij de organisator steeds een specifiek covid-draaiboek dient op te stellen. Er blijven wel nog specifieke regels gelden mbt deelnemers die uit het buitenland komen. Internationaal reizen zorgt immers nog steeds voor een verhoogd risico op besmetting en verspreiding. De sociale quarantaine voor deze deelnemers blijft van toepassing. Die quarantaine kan verlaten worden om te trainen en deel te nemen aan wedstrijden indien de teststrategie uit het coronaprotocol voor topsport wordt gevolgd (zoals dat vandaag nog steeds van toepassing is).

Topsportwedstrijden die georganiseerd worden voor deelnemersaantallen die hoger zijn dan de aantallen in het protocol voor breedtesport dienen aangevraagd te worden. We kijken hier samen met de organisator naar potentiële risico’s en zoeken samen naar gepaste oplossingen die rekening houden met de context van het moment.

FASE 3: Periode na 1 juli – deze regels moeten nog bevestigd worden door het OC (van 11/6)

Na 1 juli zijn alle indoor- en outdoorsporten toegestaan zowel voor wat betreft wedstrijden als trainingen.  Er zijn geen maximum aantallen van toepassing. 
Voor wat betreft terugkeer van het buitenland zal er gewerkt worden met een coronapas (bevat indicatie van vaccinatie, testing of immuniteit door eerdere ziekte als basisinfo om toegang te krijgen tot een land zonder quarantaine).  (Top)sporters volgen hier de algemene regels die van toepassing zijn.  
Let wel, de internationale federatie kan uiteraard nog steeds bijkomende maatregelen opleggen voor internationale topsportevenementen.