Minima PL

Minima powerlifting

Minima om deel te nemen aan het Belgisch Kampioenschap moeten behaald worden binnen de 12 maanden voor het inschrijvingsdatum van het BK (Uitzonderingsmaatregel voor 2021 door COVID: zie onderaan deze pagina).
Indien er geen minima voor een BK voorzien zijn (masters), is een deelname in de laatste 12 maanden voor de inschrijvingsdatum aan een officiële powerliftingwedstrijd noodzakelijk (dus enkel BK classic masters mogelijk indien deelgenomen aan een “classic wedstrijd”)

Powerlifting Equipped – DAMES

Powerlifting Classic – DAMES

Powerlifting Equipped – HEREN

Powerlifting Classic – HEREN

Bench Equipped – DAMES

Bench Classic – DAMES

Bench Equipped – HEREN

Bench Classic – HEREN

Extra info minima:

Een minimum voor deelname moet behaald zijn met een lichaamsgewicht dat lager is is dan de bovenlimiet van de betreffende gewichtsklasse. Als een atleet zijn minimum eveneens behaald heeft voor een hogere klasse (aan een lichaamsgewicht die te laag is voor deze klasse) kan hij zich dus toch inschrijven voor deze hogere klasse.

Erkenning resultaten:
De resultaten die overgemaakt zijn aan het secretariaat moeten behaald zijn op een erkende wedstrijd georganiseerd door de VGPF of de LFPH. Een internationale wedstrijd zal enkel als officieel resultaat meetellen als de deelname toegestaan was en de gerealiseerde prestatie bevestigd wordt door een officiële
wedstrijduitslag (een door de scheidsrechters gehandtekend wedstrijdblad, een officiële uitslag op de website van een erkende buitenlandse federatie,…).

Voor deelname aan Europese en/of Wereldkampioenschappen, moet de atleet naast het behalen van het minimum ook minimaal 6 maand ingeschreven zijn in de federatie  en hebben deelgenomen aan minimaal twee wedstrijden in België in de 9 maanden voorafgaand aan de preliminary entry.
Dit betekent dat de vereisten voor een deelname aan een EK of WK als volgt zijn:

EK/WK Power Classic / Equipped:
Minimum behalen van de betreffende discipline + minimaal 2 deelnames in België aan een powerlifting wedstrijd (ongeacht Classic / Equipped)

EK/WK Bench Classic / Equipped:
Minimum behalen van de betreffende discipline + minimaal 2 deelnames in België (ongeacht bench of power en ongeacht classic / Equipped)

Internationale minima zijn enkel geldig als ze behaald werden in de 11 maanden voorafgaand aan de finale inschrijvingen.

Er kunnen maximaal twee Belgische atleten per gewichtsklasse deelnemen aan een EK/WK en de atleten die een hoger totaal behaalden zullen voorrang hebben.

Nieuw:
De atleet mag op een internationale wedstrijd (EK/WK) ook deelnemen in de lagere gewichtscategorie dan deze waarin hij zijn minima heeft gerealiseerd als hij het minima van deze lagere gewichtscategorie heeft gerealiseerd met een lichaamsgewicht dat maximaal 3% boven de bovenlimit ligt van deze (lichtere) gewichtscategorie.

Maw, deze regel is enkel van toepassing op atleten die reeds een minimum behaald hebben in een categorie (en die dus graag willen deelnemen in een lichtere categorie)
De officiële aanvraag voor deelname aan internationale wedstrijden moet gebeuren via het nationaal secretariaat met kopie naar VGPF secretariaat.

Myriam Busselot, Secretaris KBGV: m.busselot@skynet.be
Bieke Vandenabeele, Secretaris VGPF : bieke@newtom.be

Uitzonderingsmaatregel door COVID

Tijdens de Corona-periode zijn er minder wedstrijden georganiseerd. Hierdoor krijgen atleten extra tijd om hun minima te behalen voor wedstrijden die georganiseerd worden in 2021.

Voor internationale wedstrijden en voor de nationale kampioenschappen moet het minimum gerealiseerd zijn in de periode tussen 1 september 2019 en de inschrijvingsdatum van het kampioenschap.

Voor internationale deelnames (EK en WK) is minimaal één deelname in België verplicht in de periode tussen 1/01/2020 en de finale inschrijving, tenzij één of meerdere bewijzen voorgelegd kunnen worden van dopingcontroles in de laatste 9 maand voor de finale inschrijving van het betrokken kampioenschap.

Het is mogelijk dat in uitzonderlijke situaties bepaalde selectievoorwaarden niet voorzien zijn. Indien nodig zal het nationaal bestuur deze specifieke gevallen afzonderlijk beoordelen.