Blog

ALGEMENE VERGADERING
Datum: Zaterdag 26/02/2022 om 10u
Adres: Sportverblijf Gent – Zuiderlaan 14 – 9000 Gent (Dit is het gebouw naast de Topsporthal
Gent)

 1. Mededeling van de aanwezigen en volmachten
 2. Mededeling ontslag bestuurder (voorzitter) en coöptatie Gaetan Impens als
  bestuurder
 3. Mededeling aanstelling van Hugo De Grauwe als nieuwe voorzitter en Gaetan Impens
  als ondervoorzitter PL
 4. Goedkeuring Gaetan Impens als bestuurslid
  Afsluiting 2021
 5. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 28/03/2021
 6. Goedkeuring jaarrekening 2021
 7. Verlenen van kwijting aan het Bestuursorgaan
  Beleid 2022 en later
 8. Goedkeuring jaarplan 2022 en jaarbegroting 2022
 9. Goedkeuring meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting
 10. Stand van zaken “Goed bestuur”
  Aansluiting clubs
 11. Overzicht nieuwe clubs
 12. Info aansluiting club Duitstalige gemeenschap
  Algemene informatie voor de clubs
 13. Toelichting over de algemene activiteiten en situatie van de VGPF (Jaarverslag)
 14. Sportieve informatie
 15. Wedstrijdorganisatie & sportieve kalender
 16. Anti-doping Info & reglementering
 17. Varia